Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

slavek

Rejestracja: 04 Dec 2010
Offline Ostatnio: Apr 10 2011 15:56
-----

Moje tematy

Losowanie spośród liczb

10.04.2011 - 15:20

Spośród liczb: 1,2,3,4....,9 losujemy bez zwracania pięć liczb, które zapisane w kolejności losowania utworzą ciąg pięcioelementowy. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że będzie to ciąg monotoniczny.

Oblicz długość boków

10.04.2011 - 15:17

Miara największego kąta w trójkącie jest dwa razy większa od miary jego najmniejszego kąta. Oblicz długości boków tego trójkąta, jeżeli są one kolejnymi liczbami naturalnymi.

Oblicz pole trójkąta

10.04.2011 - 15:15

Oblicz pole trójkąta ABC, którego jednym z wierzchołków jest punkt A=(2,5), a jednym z boków średnica okręgu  x^2+2x+y^2-6y-15=0 równoległa do prostej x+2y=0

Zbadaj monotoniczność ciągu

10.04.2011 - 15:09

Zbadaj monotoniczność ciągu:

a_n=\frac{2-n}{n}cos(\frac{n}{\pi})

Zbadaj monotoniczność ciągu (b_n) jeśli  b_n=a_2n

Układ równań z wartością bezwzględną

05.12.2010 - 15:19

Rozwiąż ten układ:
\{ y=-|x-4|+3 \\ y=x2-6x+5 \\

Czy wystarczy jak rozpatrzę wartość bezwzględną w dwóch przypadkach i później te dwa równania przyrównam do siebie i rozwiąże?

<br />\\<br />\\  x-4+3=x^2-6x+5<br />\\<br />\\v<br />\\<br />\\-x+4+3=x^2-6x+5<br />\\<br />\\