Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

LukiLW

Rejestracja: 14 Jan 2010
Offline Ostatnio: Apr 04 2015 13:48
****-

Moje tematy

Oblicz pracę

04.09.2011 - 13:30

W każdym punkcie krzywej C: |x|+|y|=1, y>=0 działa siła skierowana do środka układu współrzędnych o wielkości=1. Obliczyć pracę od punktu A(1,0) do B(-1,0).
Dzięki za pomoc;)

Znaleźć ogólne wzory

11.11.2010 - 23:19

Dwie swobodne cząstki o masach m_1 i m_2 poruszające się wzdłuż jednej prostej z prędkościami \vec{v_1} i \vec{v_2} zderzają się sprężyście. Znaleźć ogólne wzory na prędkości tych cząstek po zderzeniu, a następnie znaleźć rozwiązania w następujących przypadkach :
a. prędkości obydwu cząstek są różne od zera a masy ich są : a1: jednakowe, a 2: m_1 >> m_2 .
b. \vec{v_2}=0 a masy są : b1: jednakowe, b2: m_1 >>m_2 .

Z góry dziękuję i pozdrawiam:)

Oblicz pochodną funkcji f(x)

16.10.2010 - 11:47

Mam obliczyć pochodną funkcji:
f(x)=[x^2+sin(x)]^3.
Skorzystałem ze wzoru Newtona i wyszło mi:
f(x)=x^6+3x^4sin(x)+3x^2sin^2(x)+sin^3(x).
Następnie wyliczyłem pochodną i otrzymałem:
6x^5+12x^3cos(x)+6xcos^2(x)+cos^3(x).
Proszę o odpowiedź i w razie błędu o poprawne rozwiązanie:).
Pozdrawiam:)