Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

- zdjęcie

janusz

Rejestracja: 17 Oct 2009
Offline Ostatnio: dziś, 17:35
*****

#130236 Granica ciągu

Napisane przez janusz w dziś, 17:34

Bo w liczniku wyrażenia występuje suma s_{n}= 2+4+6+... +2n n-wyrazów ciągu, a nie jego wyraz ogólny a_{n}= 2n.


 • 1


#130234 Granica ciągu

Napisane przez janusz w dziś, 14:20

W liczniku wyrażenia, którego obliczamy granicę występuje suma n   wyrazów ciągu arytmetycznego o wyrazie pierwszym  a_{1} = 2   i różnicy r = 2 . Nie może ona wynosić 2 n   tylko \frac{ 2 + 2n}{2} n = n(n+1).


 • 1


#130231 Granica ciągu

Napisane przez janusz w wczoraj, 19:07

...= \lim_{n\to \infty} \frac{2+4 +6 +...+2n}{\frac{(n+5)(n+4)}{2}} = \lim_{n\to \infty}\frac{2\left ( \frac{2 +2n}{2}n \right)}{(n+5)(n+4)} =...2.


 • 1


#129645 Całkowanie numeryczne

Napisane przez janusz w 10.10.2017 - 18:05

Zostałem wywołany do tablicy  przez Pana.

 

Na podstawie wzoru Newtona-Leibniza, otrzymujemy wartość dokładną całki:

 

 I = \int_{0}^{3} x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 \left |_{0}^{3} = \frac{1}{4} \cdot \left( 3^4 -3^0) = \frac{1}{4}\cdot 81 = 20,25.

 

Mając   dokładną wartość całki, chcemy tę wartość potwierdzać  metodami przybliżonymi w postaci  kwadratur (zadanie według mnie  sztuczne, aczkolwiek mające na celu poznanie podstawowych  metod numerycznego całkowania i  dokładności tych metod) .

 

Kwadratury Newtona-Cotesa 

 

Kwadratury Newtona-Cotesa są to kwadratury  oparte na węzłach wielomianu interpolacyjnego Lagrange'a p_{n}.

 

 \int_{a}^{b} f(x)dx = \sum_{k=0}^{n} w_{k}\cdot f(a + k\cdot h),

 

gdzie:

 

 h = \frac{b - a}{n}, \ \ w_{k} = \int_{a}^{b} L_{k}(x)dx , \ \ L_{k}(x) = \prod_{i=0, i \neq k}^{n} \frac{x -x_{i}}{x_{k} -x{i}}.

 

Dla n=1 i x_{0} = a, \ \ x_{1} = b,   otrzymujemy wielomian interpolacyjny Lagrange'a pierwszego stopnia 

 

 p_{1}(x) = L_{0}(x)\cdot f(a) + L_{1}(x)\cdot f(b) = \frac{x-b}{a-b} f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b) = \frac{1}{b-a}[ (b-x)f(a)+(x-a)f(b)].

 

Całkując p_{1}(x) w granicach od a do b ,  otrzymujemy kwadraturę Newtona-Cotesa rzędu pierwszego:

 

 T_{1}(a,b, f)) = \int_{a}^{b}\frac{1}{b-a} [(b-x)f(a)+ (x - a)f(b)]dx = \frac{1}{b-a} \left [-\frac{(b-x)^2}{2}f(a) + \frac{(x-a)^2}{2}f(b) \right |_{a}^{b} = \frac{1}{b-a} \left [\frac{(b-a)^2}{2} f(b) + \frac{(b-a)^2}{2} f(a) \right] = \frac{b-a}{2} \left [ f(a) + f(b) \right ].   

 

Jest to tzw. wzór  trapezu.

 

Podstawiając a = 0, \ \ b =3, \ \ f(0) = 0^3 =0, \ \ f(3) = 3^3 = 27,

 

otrzymamy:

 

 T(0, 3, x^3) = \frac{3 - 0}{2} \left ( 0 + 27) = \frac{81}{2} = 40,50.

 

Jak widzimy ta kwadratura nie nadaje się do aproksymacji wartości całki I, bo błąd względny przybliżenia wynosi:

 

 \frac{| 20,25 - 40,5|}{20,25} \cdot 100\% = 100\%.

 

Można zwiększyć dokładność obliczenia tej całki  - stosując złożoną  kwadraturę trapezów,  którą wyprowadzamy podobnie, uwzględniając wielomian interpolacyjny Lagrange'a stopnia n.

 

 \int_{a}^{b} f(x) dx = h \cdot \left[ \frac{1}{2}f(a) +f(x_{1}) + ...+ f(x_{n-1})+ \frac{1}{2}f(x_{n} \right] . 

 

Błąd tej kwadratury wynosi:

 

 \epsilon ( h) =- \frac{(b-a)\cdot h^2}{12}\cdot f^{''}(\xi), \ \ \xi \in (a, b). 

 

 

W naszym przypadku  na przykład dla n =10 węzłów 

 

i  programu Maple 6

 

> with(student);

 

> trapezoid( x^3, x =0 . . 3, 10);

 

>evalf(\%);

 

> 20,4525

 

 Błąd tego przybliżenia wynosi  -0,20250.

 

 

Kwadratura prostokątów

 

Kwadratura prostokątów należy do najprostszych  kwadratur Gaussa-Legendre'a.

 

Kwadratury Gaussa   są to kwadratury  oparte na n+1 węzłach, które  są pierwiastkami wielomianów ortogonalnych w przedziale [a, b]. z wagą w.

 

Nie wchodząc w teorię wielomianów ortogonalnych Legendre'a i teorię tych kwadratur -  postać tej kwadratury:

 

 \int_{a}^{b} f(x) dx = h \sum_{j=1}^{n} f \left ( a + \left (j - \frac{1}{2} \right)\right).

 

W naszym przypadku dla h = \frac{3 -0}{3} = 1. ( trzech węzłów)

 

 \int_{0}^{3} x^3 dx = 1\cdot \sum_{j=1}^{3} \left ( 0 + \left(j -\frac{1}{2}\right)\cdot 1\right)^3

 

Do obliczenia wartości całki wykorzystamy prosty program napisany  w Octave 4.2.1

 

  function  c = prostokw( f, a, b, N )

 

  h = (b-a)/N ;

   

  x = ( a + h/2 : h : b)

 

  y = f(x);

 

 c = h*sum(y);

 

 endfunction

 

prostokw(x^3, 0,3, 3)

 

>> answ = 19.125

 

Błąd  względny  przybliżenia wynosi 0,05. 

 

Stąd wynika, że kwadratury Gaussa:

 

-mają dużo  wyższą dokładność od kwadratur Newtona-Cotesa,

 

- są dokładne  dla wielomianów stopnia 2n +1 , podczas  gdy kwadratury Newtona-Cotesa są dokładne tylko dla wielomianów stopnia n.

 

- możemy  ich używać do numerycznego obliczania  całek z osobliwościami, z którymi spotykamy się często na przykład w fizyce.

 

 

Są jeszcze  inne   kwadratury na przykład kwadratury:  Romberga, Radau, Lobato,  z którymi warto  zapoznać się, studiując przedmiot  Metody  Numeryczne.

 

Z kwadraturami Romberga - bardzo szybko zbieżnymi , opartymi na ekstrapolacyjnym schemacie Neville'a - Richardsona i błędami wynikającymi z ich stosowania  może się Pan  zapoznać między innymi  w  pracy,  którą  miałem przyjemność napisać z  Profesorem  Andrzejem Kiełbasińskim  na Uniwersytecie Warszawskim  w roku 1985.

 

Andrzej Kiełbasiński, Janusz Chojnacki. Błędy zaokrągleń w algorytmie Romberga. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 1985.

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • 1


#129629 Aproksymacja średniokwadratowa funkcji sinx

Napisane przez janusz w 05.10.2017 - 16:46

 A - amplituda sygnału.

 

 H(A) = (A\cdot 0 -0)^2 + \left(\frac{A\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2 + (A - 2)^2 +\left(\frac{A\sqrt{2}}{2} - 1\right)^2 + (A\cdot 0 - 0)^2

 

 H'(A) = 2( A\cdot 0 - 0)\cdot 0 + 2 \left(\frac{A\sqrt{2}}{2} - 1 \right)\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2(A-2) \cdot 1 +2 \left(\frac{A\sqrt{2}}{2} - 1\right)\cdot \frac{\sqrt{2}}{2} +2( A\cdot 0 - 0)\cdot 0 .

 

 H'(A) =0

 

 A -\sqrt{2} +2A - 4 + A - \sqrt{2} =0

 

 4A = 2\sqrt{2}

 

 A^{*} = \frac{\sqrt{2}}{2}.

 

 H(A^{*}) = H^{*} = H_{min.lok.}

 


 • 1


#129539 Pola figur sferycznych

Napisane przez janusz w 04.08.2017 - 20:54

Przystępnie napisany w języku angielskim  podręcznik  z geometrii eukidesowej  i sferycznej, wielokątów.

 

Hartshorne  R. Geometry Euclid and Beyond. Springer. 2000.


 • 1


#129538 Wyprowadzenie wzoru na pole i objetość kuli

Napisane przez janusz w 04.08.2017 - 20:29

Na przykład  

 

Matematyka Szkolna

 

GEOMETRIA.  Jan Zydler. Prószyński i S-ka. Warszawa 1997.


 • 1


#129431 zmienne losowe i rozkład Poissona

Napisane przez janusz w 19.06.2017 - 08:24

 X ,\ \ Y \sim Poisson(\lambda).

 

 

 P(X+Y = n) = \sum_{k=0}^{n}P(\{X=k\}\cap \{Y = n-k\}) = \sum_{k=0}^{n}P(\{ X=k\})P(\{Y =n-k\}) = \sum_{k=0}^{n}e^{-\lambda}\frac{\lambda^{k}}{k!}e^{-\lambda}\frac{\lambda^{n-k}}{(n-k)!}= e^{-2\lambda}\sum_{k=0}^{n}\frac{\lambda^{n}}{k!(n-k)!}= e^{-2\lambda}\frac{(2\lambda)^{n}}{n!}.

 

 X+Y \sim Poisson(2\lambda).


 • 1


#129427 Liczba pierwiastków równania

Napisane przez janusz w 18.06.2017 - 10:20

Twierdzenie Hurwitza-Rouche

 

 Funkcje f(z) = \lambda - z, \ \ g(z) = e^{-z} są analityczne wewnątrz i na konturze C : | \lambda - z | = e^{-Re(z)}< 1 i spełniają nierówność

 

 |g(z)|< |f(z) |.

 

Funkcja f(z) +g(z) = \lambda - z - e^{-z} ma  tą samą liczbę zer co funkcja f(z) = \lambda - z czyli dokładnie jedno  zero.

 

Równanie ma więc dokładnie jedno rozwiązanie.


 • 1


#129388 Rozkład średniej z próby

Napisane przez janusz w 10.06.2017 - 17:29

To prawdopodobieństwo jest praktycznie równe  zeru.

 

Tablice dystrybuanty standaryzowanego rozkładu normalnego podają jej wartości dla argumentów do x = 4,99, przy czym

 

 \phi(4,99) \approx 0,9999996981.

 

Dla argumentów   x > 4,99 wartości dystrybuanty możemy odczytać za pomocą programu komputerowego na przykład R

 

Program R

 
> P = 1 - pnorm(7.86)
> P
[1] 1.887379e-15
 

 • 1


#129386 Zadanie do sprawdzenia

Napisane przez janusz w 10.06.2017 - 09:45

 Część wspólną podprzestrzeni V, \ \ U wyznaczyłeś poprawnie.


 • 1


#129356 Całki pierwsze

Napisane przez janusz w 29.05.2017 - 20:02

Z własności dodawania proporcji stronami.


 • 1


#129351 Całki pierwsze

Napisane przez janusz w 28.05.2017 - 18:30

  \frac{dx}{4z -6y}= \frac{dy}{6x - 8z} = \frac{dz}{8y - 4x}.

 

Mnożymy i dzielimy pierwszy i drugi iloraz proporcji odpowiednio przez x, \ \ y i korzystając z własności proporcji dodajemy te ilorazy 

 

 \frac{xdx + ydy}{x(4z -6y) + y(6x -8z)} = \frac{dz}{8y - 4x}.

 

Stąd

 

 \frac{xdx +ydy}{-z(8y -4x)}= \frac{dz}{8y - 4x}.

 

 \frac{xdx + ydy}{8y - 4x} = \frac{-zdz}{8y - 4x}.

 

 xdx + ydy = -zdz.

 

 xdx +ydy + zdz = 0.

 

 d(x^2 +y^2 +z^2) = 0.

 

 x^2 +y^2 + z^2 = C_{1}. 

 

Drugą całkę pierwszą  układu znajdujemy, korzystając ponownie  z własności proporcji:

 

\frac{xdx + ydy + zdz }{8y - 4x} = \frac{dz}{8y - 4x}.

 

 xdx + ydy + zdz = dz .

 

 xdx + ydy +(z- 1)dz = 0.

 

 d(x^2 +y^2 +z^2 -2z) = 0,

 

 x^2 + y^2 + z^2 - 2z = C_{2}.


 • 1


#129328 przedział ufności

Napisane przez janusz w 17.05.2017 - 19:29

Przedział ufności dla frakcji (proporcji, wskaźnika struktury)

 

 P\left( \langle p* - z_{\alpha}\sqrt{\frac{p*(1-p*)}{n}} \leq p \leq p* + z_{\alpha}\sqrt{\frac{p*(1-p*)}{n}} \rangle \right) = 1 - \alpha.

 

Kwantyl  rzędu 0,01 standaryzowanego  rozkładu normalnego znajdujemy z tablicy dystrybuanty N(0, 1) lub programu komputerowego na przykład R

 

Program R

> zalfa = qnorm(0.995)
> zalfa
[1] 2.575829

 P\left(\langle \frac{36}{100} - 2,58\sqrt{ \frac{\frac{36}{100}\cdot (1 - \frac{36}{100})}{250}} \leq p \leq \frac{36}{100} + 2,58\sqrt{ \frac{\frac{36}{100}\cdot (1 - \frac{36}{100})}{250}} \rangle \right) = P\left( \langle 0,33 \leq p \leq 0,39 \rangle \right) =0,99.

 

Program R

 L = 36/100 - sqrt((36/100 *(1-36/100)/250))
> L
[1] 0.3296421
> P = 36/100 + sqrt((36/100 *(1-36/100)/250))
> P
[1] 0.3903579
 
Interpretacja otrzymanego przedziału ufności
 
Przedział ufności o końcach 0,33, \ \ 0,39 należy do tych przedziałów ufności, które z prawdopodobieństwem 0,99 pokryją frakcję małżonków podejmujących ważne decyzje finansowe w rodzinach, a nie tylko ich   250 - osobowej  próby.

Minimalna liczebność próby:

 

 n_{min} = \frac{z^2_{\alpha}p*(1-p*)}{d^2}.

 

 n_{min} = \frac{2,58^2 \cdot 0,36\cdot 1- 0,36)}{0,10^2} = 154 mężczyzn.

 

Program R

 
in = (2.58^2*0.36*(1-0.36))/(0.10)^2
> n_min
[1] 153.3635
 

 • 1


#129326 usługi telekomunikacyjne

Napisane przez janusz w 16.05.2017 - 18:17

a) 

 

Przedział ufności dla średniej, gdy znany jest rozkład X miesięcznych opłat w populacji rodzin 4-osobowych i znana jest wariancja (odchylenie standardowe).

 

 P \left( \langle \overline{X}_{n} - \frac{s u_{\alpha}}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X}_{n} - \frac{s u_{\alpha}}{\sqrt{n}} \rangle \right) = 1-\alpha.

 

Dane:

 

 n = 10, \ \ 1-\alpha = 0,98 \rightarrow \alpha = 0,02, \ \ \overline{X}_{10} = 256 zł, s = 30 zł.

 

 

Kwantyl rzędu \alpha = 0,02 rozkładu normalnego dla dwustronnego przedziału ufności wyznaczamy z  równania:

 

\phi(u_{0,02}) = 1 - \frac{0,02}{2} = 1- 0,01 = 0,99.

 

Z tablicy dystrybuanty rozkładu normalnego lub programu komputerowego na przykład R odczytujemy

 

Program R

> ualfa = qnorm(0.99)
> ualfa 
[1] 2.326348

 P \left( \langle 256 - \frac{30 \cdot 2,33 }{\sqrt{10}} \leq \mu \leq 256 + \frac{30\cdot 2,33}{\sqrt{10}} \rangle \right) = 0,98.

 

Program R

> L = 256 - 30*2.33/sqrt(10)
> L
[1] 233.8957
> P = 256 + 30*2.33/sqrt(10)
> P
[1] 278.1043
 
 P\left( \langle 234 zl \leq \mu \leq 278 zl \rangle \right) = 0,98. 
 
Interpretacja otrzymanego przedziału ufności
 
Należy oczekiwać, że przedział o końcach 234 zł , 278 zł. jest tym przedziałem, który z prawdopodobieństwem 0,98 pokryje średnie miesięczne opłaty telekomunikacyjne rodzin 4-osobowych, a nie tylko próby dziesięciu rodzin.

 

 

c)

 

Przedział ufności dla średniej, gdy rozkład X miesięcznych opłat w populacji 4 -osobowych rodzin jest nieznany - duża próba.

 

 P\left( \langle \overline{X}_{n} - \frac{S_{n} u_{\alpha} }{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \overline{X}_{n} + \frac{S_{n} u_{\alpha} }{\sqrt{n}}\rangle \right)= 1-\alpha.

 

 P\left( \langle 256 zl - \frac{30 \cdot 2,33}{\sqrt{100}} \leq \mu \leq 256 zl + \frac{30 \cdot 2,33 }{\sqrt{100}} \rangle \right)= 0,98.

 

Program R

[1] 278.1043
> L = 256 - 30*2.33/10 
> L
[1] 249.01
> P = 256 +30*2.33/10
> P
[1] 262.99
 
 P\left( \langle 249 zl \leq \mu \leq 263 zl \rangle \right) = 0,98.
 
Interpretacja otrzymanego przedziału ufności 
 
Z ufnością 0,98 należy oczekiwać, że przedział o końcach 249  zł   263 zł jest tym przedziałem ufności, który pokryje średnie miesięczne opłaty telekomunikacyjne 4 - osobowych rodzin a nie tylko próby 100 rodzin.

d)

 

Precyzja oszacowania średniej  zależy od:

 

- ilości próby n,

 

- przyjętego poziomu ufności 1- \alpha.

 

e)

 

Dla podpunktu a)  minimalna liczebność próby:

 

 d = \frac{u_{\alpha}\cdot s }{\sqrt{n}} ,

 

 n_{min} \geq \frac{u_{0,02} s^2}{d^2},

 

 n_{min}\geq \frac{2,33 \cdot 30^2}{20^2} = 6 rodzin 4-osobowych.

 

 

Program R

> n_min= 2.33*30^2/20^2
> n_min
[1] 5.2425
 
Dla podpunktu b) 
 
 n_{min} \geq \frac{t_{0,02} s^2}{d^2},
 
 n_{min} \geq \frac{2,82 \cdot 30^2}{20^2} = 7 rodzin 4-osobowych.
 
 
Program R
 


> n_min = 2.82*30^2/20^2
> n_min
[1] 6.345

 

Dla podpunktu c)

 

 n_{min} \geq \frac{u_{0,02} S^2}{d^2},

 

 n_{min}\geq \frac{2,33 \cdot 30^2}{20^2} = 6 rodzin 4-osobowych.

 

Program R

> n_min= 2.33*30^2/20^2
> n_min
[1] 5.2425
 

Program R

	> n_min= 2.33*30^2/20^2
	> n_min
	[1] 5.2425

 • 1