Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

lost

Rejestracja: 01 Feb 2009
Offline Ostatnio: Jun 28 2014 09:19
***--

Wpisy na blogu

lostBlog ' > Zadania z równań Lagrange'a II rodzaju- spis zadań

Napisano 25 May 2014

Spis rozwiązanych zadań:
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10


lostBlog ' > Zadanie 10

Napisano 25 May 2014

Układ składa się z dwóch klocków 1 i 2 o masach m_1 i m_2 poruszających się pionowo w polu grawitacyjnym, z krążka 3 o masie m_3 , promieniu r_3 i masowym momencie bezwładności J_3 oraz z krążka 4 o masie m_4 , promieniu r_4 i masowym momencie bezwładności J_4 . Na krążek 4 działa moment napędzający M . Wykorzystując równania Lagrange’a II rodzaju, o...


lostBlog ' > Zadanie 8

Napisano 25 May 2014

Układ składa się z dwóch ciężarków 1 i 2 o masach m_1 i m_2 oraz dwóch jednorodnych walców 3 i 4 o masach m_2 i m_4 , które połączone są nieważką nierozciągliwą liną. Do ciężarka 1 zamocowano sprężynę o współczynniku c , a do ciężarka 2 tłumik wiskotyczny o współczynniku tłumienia b . Wykorzystując równania Lagrange’a II rodzaju określić równanie różni...


lostBlog ' > Zadanie 9

Napisano 25 May 2014

Manipulator robota o dwóch stopniach swobody składa się z dwóch członów: pionowego 1 o masowym momencie bezwładności J_1 względem osi obrotu z oraz poziomego 2 o masie m_2 i masowym momencie bezwładności J_{2C} względem osi przechodzącej przez środek masy równoległej do osi z . Człony połączone są parą postępową. Na człon 1 działa moment M , zaś na cz...


lostBlog ' > Zadanie 7

Napisano 25 May 2014

Układ składa się z klocka 1 masie m_1 poruszającego się poziomo oraz jednorodnego pręta 2 o masie m_2 i długości L . Klocek połączono sprężyną o współczynniku sztywności k z ostoją. Wykorzystując równania Lagrange’a II rodzaju, określić równania różniczkowe ruchu układu i zapisać je w postaci macierzowej, przyjmując za współrzędne uogólnione współrzędn...