Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

- zdjęcie

MarkII

Rejestracja: 13 May 2007
Offline Ostatnio: Jul 18 2014 09:16
**---

Moje posty

W temacie: Oblicz pole koła opisanego na tym sześciokącie i wpisanego w ten sześciokąt

29.04.2010 - 14:04

1) Sześciokąt można"zbudować" z 6 "takich samych" trójkątów równobocznych.
2) Długość boku każdego takiego trójkąta wynosi 2 cm (z treści zadania).
3) Wysokość takiego trójkąta wynosi sqrt{3}.
4) promień koła opisanego jest równy długości boku w/w trójkąta.
5) promień koła wpisanego jest równy długości wysokości w/w trójkąta.
6) Wzór na pole koła: \pi r^2.

W temacie: Oblicz pole koła opisanego na tym sześciokącie i wpisanego w ten sześciokąt

29.04.2010 - 12:35

Łącząc przeciwległe wierzchołki sześciokąta podzielisz sześciokąt na 6 trójkątów równobocznych. Teraz wystarczy wiedzieć jak obliczyć wysokość trójkąta równobocznego i można działać.

Przez przeciwległe wierzchołki rozumiem takie wierzchołki, które wraz ze środkiem sześciokąta są współliniowe (leżą na jednej prostej).

W temacie: Funkcja logarytmiczna z wartością bezwzględną

29.04.2010 - 12:23

Będzie leżał w 1 i 4 ćwiartce. Wartość bezwzględną możesz pominąć, ponieważ z def. logarytmu x>0 (nie do końca jest to prawda, ale tak sobie na początku narysuj*). Rysujesz więc log_2x, a później przesuwasz wszystko o 3 jednostki "w górę". Teraz żeby uzyskać 3+log_2|x|, narysuj jeszcze "odbicie" względem osi OY tego co już się udało zrobić.

http://www.wolframal...i=3 + Log_2 |x|

W temacie: [C++] Generowanie liczby losowej z rozkładu normalnego

06.12.2009 - 16:12

#include <iostream.h> // for cout
#include <stdlib.h> // for srand(), rand() and RAND_MAX
#include <math.h> // for sqrt(), log() and sin()
#include <time.h> // for time()

double normal(const double &, const double &);

int main(void)
{
 // initialize random generator
 srand((unsigned) time(NULL));

 // generate 10 random numbers from normal distribution
 for(int i=0;i<10;++i)
	cout << normal(5, .7) << endl;

 return 0;
}

// draw number from normal random distribution
double normal(const double &mean, const double &std)
{
 static const double pii=3.1415927;
 static const double r_max=RAND_MAX+1;
 return std*sqrt(-2*log((rand()+1)/r_max))*sin(2*pii*rand()/r_max)+mean;
}

źródło: http://www.beluga.ch/code/c/normal.txt

W temacie: Oblicz sume

15.11.2009 - 14:44

(2+\frac{1}{2})^2 + (4+\frac{1}{4})^2 + ... + (2^n +\frac{1}{2^n})^2 = (2^2+2+\frac{1}{2^2}) + (2^4+2+\frac{1}{2^4}) ... + (2^{2n} + 2 + \frac{1}{2^{2n}})