Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

Teranix

Rejestracja: 27 Feb 2018
Offline Ostatnio: Mar 11 2018 13:59
-----

Moje tematy

Wartość funkcji

11.03.2018 - 14:01

Argument dla którego wartość funkcji f opisanej wzorem f(x)= 4√2/3x−2 jest równe √2+1 ,to


Ciąg geometryczny

11.03.2018 - 13:35

Pierwszy wyraz rosnącego ciągu arytmetycznego jest równy 1. Iloraz sumy dziesięciu początkowych wyrazów ciągu

i czterokrotności sumy pięciu początkowych wyrazów jest o jeden mniejszy od różnicy r tego ciągu.Oblicz r


Wysokość stożka

27.02.2018 - 15:17

Koło wielkie kuli ma pole równe 16pi.Podstawą stożka,który ma obj. równą obj. tej kuli,jest koło przystające do koła wielkiego kuli.

Wynika,że wys. stożka ma długość A 16 B 16pi C 144 D 12


Objętość wyciętego ostrosłupa

27.02.2018 - 15:15

Z drewnianej sześciennej kostki wycięto ostrosłup prawidłowy czworokątny w taki sposób,że jego podstawą jest jedna ze ścian kostki,

a wysokość jest równa krawędzi kostki.Objętość wyciętego ostrosłupa porównano z materiałem pozostałym po jego wycięciu z kostki.

Niech V1 oznacza obj. ostrosłupa,a V2 obj. pozostałego materiału.

Wówczas: A V1=V2 B V1=2 x V2 C 2V1=V2 D 3V1=V2


Bok AB trójkąta ABC leży na prostej o równaniu y

27.02.2018 - 15:12

Bok AB trójkąta ABC leży na prostej o równaniu y=−2x+3.Ponadto C=(−4,−9).

Wysokośc trój. ABC poprowadzona z wierzch. C ma długość: A 9 B 4√5 C 7 D 3√7