Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

Pitollo11

Rejestracja: 18 Jun 2017
Offline Ostatnio: Jun 18 2017 11:14
-----

Moje tematy

Bilans proste zadania dla ekonomisty strasznie potrzebne na za godzinę pomocy ostatnie...

18.06.2017 - 10:12

Proszę sporządzić bilans na podstawie następujących sald na dzień 31.12.16

Zobowiązania wobec dostawców 900 000zl

Środki trwałe wartość brutto 2 000 000 zł

Umorzenie środków trwałych 200 000 zł

Towary w drodze 120 000 zł

Kapitały własne 2 500 000 zł

Kredyty bankowe 1 100 000zl

Rachunek bankowy 80 000zl

Należności od odbiorcy 250 000zl

Towary 2 800 000zl

Bilans proste zadania dla ekonomisty strasznie potrzebne na za godzinę pomocy

18.06.2017 - 10:05

Sporządzanie bilans zysków i strat dla następujących danych z roku 2016

Wartość sprzedanych towarów brutto 6 200 000zl w tym vat 1 200 000 zł

Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu 4 000 000 zł

Koszty finansowe 400 000zl

Przychody finansowe 20 000zl

Koszty odsetek od kredytu 6000 zł

Straty nadzwyczajne 4000 zł

Koszty zarzadu 60 000 zł