Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

Damian Klimek

Rejestracja: 28 Oct 2015
Offline Ostatnio: dziś, 09:50
-----

Moje tematy

ocenić, czy na poziomie 0.05 są istotne różnice

25.05.2019 - 09:08

Spośród studentów pewnej polskiej uczelni wybrano losowo 2 osoby studiujące matematykę, 3 osoby studiujące psychologię oraz 1 osobę studiującą ekonomię, które poproszono o określenie średniej ilości czasu poświęcanego dziennie na naukę. Wyniki były następujące:
matematyka – 8 godz., 10 godz.;
psychologia – 8 godz., 6 godz., 4 godz.;
ekonomia – 6 godz.
 
Przyjmując odpowiednie założenia (jakie?) ocenić, czy na poziomie 0.05 są istotne różnice w ilości czasu przeznaczanego na naukę w badanych grupach studentów.

Pod jakimi założeniami można zastosować ten test?

25.05.2019 - 09:07

Uzyskano następujące dane z trzech grup: w pierwszej grupie 5,7, w drugiej 7,9,11 i w trzeciej 7,9. Na poziomie istotności α = 0.05 przetestować hipotezę, że średnie w tych grupach są równe. Pod jakimi założeniami można zastosować ten test?

Przetestować hipotezę

25.05.2019 - 09:06

Testowano produkty 8 firm. Zebrano po 100 losowo wybranych ocen każdej marki, uzyskując następujące średnie: 77, 78, 82, 94, 88, 89, 90, 87. Przetestować hipotezę, ze wszystkie marki zyskały przeciętnie takie same oceny jakości (przyjąć α = 0.01).

sprawdzić, czy te prototypy mają taki sam przeciętny zasięg

25.05.2019 - 09:05

Pewna firma bada zasięg trzech prototypów samolotów pasażerskich (prototyp A, B i C). Przeprowadzono kilkanaście lotów próbnych (w losowo wybranych warunkach pogodowych) i uzyskano następujące dane (w km):
 

Prototyp A      Prototyp B     Prototyp C

4420                4230                4110

4510                4220                4090

4380                4100                4070

4550                4300                4160

4210                4420                4230

4330                4110                4120

4400                4230                4000

4340                4280                4200

4390                4090                4150

4510                4320                4220

 

Testem ANOVA sprawdzić, czy te prototypy mają taki sam przeciętny zasięg (wyznaczyć p-value).

 


zweryfikuj, czy na poziomie istotnosci

04.05.2019 - 15:38

Z rozwazan teoretycznych wynika, iz w pewnej reakcji jadrowej prawdopodobienstwo tego, ze powstanie jedna nowa czasteczka jest dwa razy wieksze od prawdopodobienstwa tego, ze powstana dwie (i sa tylko te dwie mozliwosci). Przeprowadzono te reakcje 200 razy i stwierdzono, ze 140 razy powstała jedna czastka, a 60 razy dwie. Testem zgodnosci X^2 zweryfikuj, czy na poziomie istotnosci 95% teoria ta dobrze opisuje wspomniana reakcje.