Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

Damian Klimek

Rejestracja: 28 Oct 2015
Offline Ostatnio: wczoraj, 00:00
-----

Moje tematy

metoda największej wiarygodności

11.03.2019 - 13:36

W stawie pływa nieznana liczba ryb, w tym 20 ryb jest oznaczonych. Podczas odłowu 30 ryb znaleziono 5 oznaczonych. Metodą największej wiarogodności oszacować liczbę ryb w stawie.


prawdopodobieństwo wylosowania wadliwego komputera

11.03.2019 - 13:35

Chcąc zbadać wadliwość nowej serii komputerów, przeprowadzono następujące badanie: przez 20 dni uruchamiano codziennie 10 nowych komputerów i każdy z nich poddawano wszechstronnemu testowi. Otrzymano następujące wyniki: w ciągu 14 dni wszystkie komputery działały bez zarzutu, w ciągu 4 dni miała miejsce awaria jednego z komputerów, natomiast w ciągu 2 dni zaobserwowano awarie 2 komputerów. Jaka jest wadliwość losowo wybranego komputera, rozumiana jako prawdopodobieństwo awarii w czasie jednego dnia pracy?


ile było rzutów?

11.03.2019 - 13:34

W pewnej liczbie rzutów monetą symetryczną uzyskano 5 orłów. Ile było rzutów?


porównać wyniki

11.03.2019 - 13:34

W trakcie pisemnego egzaminu z metod probabilistycznych i statystyki osoby rozwiązujące zestawy A i B otrzymały następujące wyniki (w punktach):

 

A := [11, 9, 9.5, 12.5, 10, 4.5, 4.5, 5, 6, 16, 12, 11, 10, 3.5, 7, 7, 7, 8, 6, 0.5, 15.5],<br><br>\\

B := [4, 10, 11.5, 8, 8.5, 12, 11, 8, 8, 10, 13.5, 3.5, 12, 11, 11, 5.5, 6, 9, 1.5, 11, 8, 8.5 ].<br><br>\\

 

Używając histogramów oraz „pudełek z wąsami” porównać powyższe wyniki.


skonstruować szereg rozdzielczy

11.03.2019 - 13:32

Załóżmy, że wyniki (punktowe w skali 0–20) sprawdzianu w pewnej grupie studenckiej są następujące:

 

0, 2, 5, 10, 7, 15, 20, 16, 12, 10, 11, 1, 2, 19, 18, 17, 2, 3, 15, 14.<br>\\

 

Dla powyższych danych skonstruować szereg rozdzielczy (proponując stosowną liczbę klas o określonej długości).