Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

gustaw

Rejestracja: 26 May 2014
Offline Ostatnio: Nov 17 2016 10:17
-----

Moje tematy

kąt w trójkącie

13.11.2016 - 22:54

ABCD jest czworokatem takim ze AD jest równoległy do BC oraz∡ ACD =∡ ABC. Pokaż ze ∡ DBC ≤30°.


trójkąt prostokatny

02.08.2016 - 14:57

Mamy trójkąt prostokątny ABC o kącie A = 90^o oraz AB < AC. Niech D, E, F lezą na boku BC tak ze AD jest wysokością, AE jest wenetrzną dwusieczną, oraz AF jest srodkową. Pokazać ze 3AD + AF > 4AE.


Oblicz pole równoległoboku

20.06.2016 - 07:32

ABCD jest równoległobokiem oraz jego przekatne  przecinaja się w punkcie O.  P oraz Q są odpowiednio środkami  AO oraz BC. Niech AB=2 oraz \angle A = \angle DPQ,    \angle DBA = \angle DQP. Oblicz pole ABCD


Trapez równoramienny

10.06.2016 - 07:03

Trapez ABCD jest równoramienny o podstawach AB=32 oraz CD=18. Wewnątrz trapezu ABCD wybieramy punkt P tak, że zachodzą równości miedzy katami PAD=PBA oraz PDA =PCD .Pole trójkat ABP wynosi 192. Oblicz PA*PC.


Wykaż, że na tym czworokącie można opisać okrąg

12.05.2016 - 07:23

Dany jest czworokąt ABCD taki, że kąt BCD jest równy kątowi zewnętrznemu o wierzchołku A. Wykaż, że na tym czworokątów można opisać okrąg.