Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

truśka

Rejestracja: 08 Feb 2014
Offline Ostatnio: Feb 17 2014 20:56
-----

Moje tematy

Topnienie

17.02.2014 - 11:13

Jak długo należy ogrzewac mieszaninę 200g lodu i 100g wody z mocą 400W, aby cały lód się stopił? Ciepło właściwe wody i lodu wynoszą 4200 i 2100 [J/kgxK] ciepło topnienia lodu wynosi 334000 J/kg


Sprężyny

17.02.2014 - 11:08

Na dwóch sprężynach k1 = 4,5 N/m i k2 = 12 N/m awieszono dwie masy m1= 0.5kg i m2= 0.75kg, które w tym samym momencie wychylono z położenia równowagi. Po jakim czasie znów znajdą się w tej samej fazie ruchu?


Ruch po okręgu

17.02.2014 - 11:04

Dwie identyczne kuliste krople rtęci wirujące z tą samą prędkością kątową ω połączyły sie w jedną kulistą kroplę. Moment bezwładności kuli wynosi I= 2/5 mr^2. Prędkość kątowa nowej kuli wynosi?


Tarcie

17.02.2014 - 11:00

Na ślizgawce znajduje się pas o szerokości 75cm posypany piasekiem, na kórym współczynnik tarcia wynosi 0.05.Do jakiej prędkości musi rozpedzić się chłopiec, aby po przejechania pasa zwolnić o połowę?


Punkt materialny

08.02.2014 - 11:16

Punkt materialny wykonuje ruch harmoniczny zgodnie z równaniem x=Acosωt. Jak wielki jest stosunek energii kinetycznej punktu do jego energii potencjalnej po upływie czasu
t=T/12 od chwili rozpoczęcia ruchu?