Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

- zdjęcie

janekkubek

Rejestracja: 09 Feb 2013
Offline Ostatnio: Feb 09 2013 11:28
-----

Moje tematy

Dwa zadanka: człowiek na krześle oraz poziomo ustawiony pręt

09.02.2013 - 11:09

Poproszę o pomoc z dwoma zadaniami z listy: LINK DO ZADAŃ

157. Człowiek siedzący na krześle obrotowym obraca się z prędkością kątową \omega (tarcie pomijamy). W wyciągniętych na boki rękach trzyma dwa równe ciężarki. Jeśli człowiek opuści ręce to:
Poprawna odpowiedź: moment pędu pozostaje niezmieniony a energia kinetyczna rośnie.
Do czego doszedłem: Należy skorzystać z zasady zachowania momentu pędu, przyrównać do siebie dwa momenty z innym "promieniem bryły" we wzorze na moment bezwładności i stwierdzić, że \omega jest większa w drugim przypadku?

163. Poziomo ustawiony pręt o długości l mogący się obracać wokół osi poziomej przechodzącej przez koniec pręta i prostopadłej do niego opuszczono swobodnie. Moment bezwładności pręta względem osi przechodzącej przez jego środek I_0=\frac{1}{12}ml^2. Wartość prędkości liniowej pręta przy przejściu przez położenie równowagi wynosi:
Poprawna odpowiedź: \sqrt{3gl}
Do czego doszedłem: Zastosować twierdzenie Steinera dla końcówki pręta i ... ? Nie wiem z czego dalej. Pewno z energii, ale jak, to nie wiem :(

Dwa zadanka: cząsteczki oraz ciała o różnych temperaturach

09.02.2013 - 11:07

Poproszę o pomoc z dwoma zadaniami z listy: LINK DO ZADAŃ169. Jeśli cząsteczki wodoru i atomy helu mają taką samą prędkość ruchu postępowego, to możemy wnioskować, że między temperaturą wodoru T_1 i temperaturą helu T_2 zachodzi związek:
Poprawna odpowiedź:T_1=0,5T_2
Do czego doszedłem: Ponownie do niczego...

192. Ciało A o wyższej temperaturze zetknięto z ciałem B o niższej temperaturze. W wyniku wymiany ciepła między tymi ciałami:
Poprawna odpowiedź: różnica między energiami wewnętrznymi obu ciał mogła ulec zwiększeniu.
Do czego doszedłem: No na pewno nie do takiej odpowiedzi! Polecam przeczytać inne na skanie. Nieważne są przecież wielkości, gęstości, kolory czy co tam jeszcze tych ciał. Różnica temperatur + zetknięcie => wymiana ciepła => zbliżenie temperatur => zmniejszenie różnicy w energii wewnętrznej. Zawsze. Gdzie jest błąd w tym myśleniu?


Uwaga!

Jedno zadanie = jeden temat, patrz regulamin: punkt 4
pozdrawiam, Oluunka :)


Jedno ze spężynką, drugie z ruchem harmonicznym

09.02.2013 - 11:04

Poproszę o pomoc z dwoma zadaniami z listy: LINK DO ZADAŃ

85. Energia potencjalna ciała jest dana wzorem E_p=-mgx+\frac{1}{2}kx^2. Siła działająca na to ciało w pozycji x dana jest wzorem...
Poprawna odpowiedź: mg - kx
Do czego doszedłem:E_p=W,W=Fs,F=\frac{W}{s}=\frac{W}{x}=\frac{-mgx+\frac{1}{2}kx^2}{x}=-mg+\frac{1}{2}kx. Musiałem się źle do tego zabrać...

76. Ciało o masie m porusza się ruchem harmonicznym opisanym równaniem x=Asin\frac{2\pi}{T}t. Suma energii potencjalnej i kinetycznej tego ciała wynosi...
Poprawna odpowiedź: \frac{2\pi^2mA^2}{T^2}
Do czego doszedłem: do niczego. Nawet nie wiem, z jakich wzorów to brać... Znam wzory na ruch harmoniczny. Jednak nie udało mi się nic godnego wykoncypować.


Uwaga!

patrz: regulamin, punkt 4 :)