Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
        STUDIA        

R i grafika 1 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
1 odpowiedź w tym temacie

#1 KaJaK

KaJaK

  Dyskretny

 • Użytkownik
 • 27 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 03.07.2017 - 14:00

Cześć

Mam problem z taką grafiką

pre_1499086851__graf_1.jpg
Jak są zrobić w programie R (języku R - używam R-studio)

Chodzi mi także jak zrobić legendę

 

(są inne dane - bo to tylko przykład)

 

Część już udało mi się zrobić

Rok	wydatki_o	wydatki_z
2000	30	     12,5
2001	32	     16,2
2002	31	     17,5
2003	37	     11,5
2004	32	     19,5
2005	36	     22,5

library(ggplot2)
library(dplyr)

y <- data.frame(Rok = c(2000:2005),
        wydatki_ogol = c(30,32,31,37,32,36),
        wydatki_zyw = c(12.5,16.2,17.5,11.5,19.5,22.5))

y %>% ggplot(aes(x = Rok, y = wydatki_ogol)) + 
     geom_bar(stat = "identity", fill = "lightblue") +
     geom_bar(aes(y = wydatki_zyw), width = 0.5, stat = "identity", fill = "orange")

 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55

#2 KaJaK

KaJaK

  Dyskretny

 • Użytkownik
 • 27 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 11.07.2017 - 10:14

ggplot(d,aes(x = klm, y = sr_wyd)) + 
 geom_bar(stat = "identity", fill = "darkgreen") +
 geom_text(aes(y = sr_wyd,label = format(sr_wyd, big.mark = " ")), vjust = -0.5, hjust = 0.5, cex = 3)+
 geom_bar(aes(y = med_wyd), width = 0.5, stat = "identity", fill = "green")+
 geom_text(aes(y = med_wyd,label = format(med_wyd, big.mark = " ")),colour = "white", vjust = -0.5, hjust = 0.5, cex = 3)+
 ggtitle("Średnie i mediany dochodów a klasa miejscowości")+
 labs(y="Wydatki [zł]")+
 labs(x="")+
 scale_y_continuous(expand = c(0, 0))+
 theme_classic()+
 theme(axis.line = element_line(color="white"))

Ale jak zrobić legendę


 • 0

Tematy podobne do: R i grafika 1     x