Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
        STUDIA        

Otwierania konta saldami początkowymi, księgowanie operacji gospodarczych, zestawienia obrotów • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 TGS

TGS

  Nowicjusz

 • Jr Użytkownik
 • 1 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 09.01.2017 - 19:13

Stan aktywów i pasywów spółki ABC, zajmującej się sprzedażą towarów, na początek okresu sprawozdawczego ujęto w tabeli 1. W trakcie okresu sprawozdawczego miały miejsce operacje gospodarcze ujęte w tabeli 2.
Tabela 1. Bilans spółki ABC na dzień 01.01.X7 (w zł)
 
AKTYWA
Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym*
50.000
*W tym w kasie znajduje się 4.000 zł.
Aktywa razem
50.000
 
PASYWA
Kapitał zakładowy
20.000
Kredyt bankowy
30.000
Pasywa razem
50.000
 
Tabela 2. Operacje gospodarcze
 
1. 11.01   FA, PZ   Kupiono towary i przyjęto je do magazynu 10.000
2. 03.02   FA         Sprzedano towary odbiorcy 9.000
3. 04.02   FA         Zakupiono samochód ciężarowy 58.900
4. 06.02   WZ        Sprzedane towary wydano odbiorcy 4.000
5. 06.02   FA         Otrzymano fakturę za usługi kserograficzne 300
6. 07.02   FA         W zakupionym samochodzie zamontowano dodatkowy system chłodzenia towarów 1.000
7. 08.02   KW       Wniesiono opłatę rejestracyjną za zakupiony samochód 100
8. 01.03   OT       Samochód przyjęto do użytkowania…..
9. 01.04   PK        Naliczono amortyzację samochodu. Będzie on użytkowany przez 5 lat. Metoda liniowa …..
10. 10.07 WB       Przekazano darowiznę schronisku dla zwierząt 2.000
11. 16.08 WB       odbiorca zapłacił karę umowną za nieoddane w terminie opakowania zwrotne 1.000
12. 16.08 KW      Wypłacono pracownikowi zaliczkę na delegację 150
13. 28.09 WB     Odsetki od zgromadzonych w banku środków wpłynęły na konto 300
14. 01.10 FA      Kupiono środki czystości i wydano je do zużycia 200
15.           WB     Zapłacono 50 % kwoty zobowiązania za zakupiony samochód….
16. 02.11 FA      Za zakupiony komputer i system operacyjny (wartość systemu – 500 zł) 4.000
17. 03.11 FA      Za zakupiony program finansowo - księgowy 1.200
18. 13.11 WB     Zapłacono ratę kredytu (w tym odsetki 200 zł, a część kapitałowa: 700 zł) 900
19. 14.11 OT      Przyjęcie komputera do użytkowania …..
20. 31.12 WZ     W wyniku inwentaryzacji stwierdzono brak towarów na kwotę 50
21. 31.12 PK      Brakujące towary spisano w koszty działalności …
22. 31.12 LP      Naliczono wynagrodzenia pracownikom 2.000
23. 31.12 PK, DRA  Naliczono składki od wynagrodzeń pracowników obciążające pracodawcę 350
24. 31.12 WB    Bank naliczył odsetki od środków na rachunku bankowym 90
25. 31.12 WB    Bank pobrał z rachunku opłatę za prowadzenie konta  30
26. 31.12 KW    Zapłacono opłatę notarialną za poświadczenie podpisu 70
27. 31.12 PK     Koszty i przychody przeksięgowano na wynik finansowy pod data kończącą rok obrotowy…
 
Informacja dodatkowa:
- należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług księgowane są na kontach: Rozrachunki z odbiorcami i Rozrachunki z dostawcami,
- spółka nie jest podatnikiem podatku VAT,
- spółka jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych.
 
Polecenie:
1. Otworzyć konta saldami początkowymi z bilansu otwarcia.
2. Zaksięgować operacje gospodarcze przedstawione w tabeli 2.
3. Sporządzić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych.
4. Zamknąć konta księgowe.
5. Sporządzić rachunek wyników.
6. Sporządzić bilans zamknięcia.
 
 
PROSZĘ WAS O POMOC BO NIE MOGĘ SOBIE Z TYM PORADZIĆ

Załączone pliki


 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55