Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
        STUDIA        

bilans otwarcia i zamknięcia - sprawdzenie • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Julia_G

Julia_G

  Nowicjusz

 • Jr Użytkownik
 • 1 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Kobieta

Napisano 02.06.2016 - 14:34

Witam!

 

Mam na zaliczenie sporządzić własny wymyślony bilans otwarcia, kilka operacji dla aktywów i pasywów i na koniec sporządzić bilans zamknięcia. Bardzo dużo wykonałam sama, jednak proszę o sprawdzenie poprawności przygotowań i obliczeń, ponieważ ekonomista ze mnie kiepski i nie w tym kierunku się rozwijam. Gdyby coś się nie zgadzało proszę o ewentualne rozpisanie o co chodzi. Korzystając z materiału "Sprawozdania finansowe za 2015 rok - krok po kroku" Justyny Jóźwiak, stworzyłam coś takiego:

 

 

AKTYWA

 

A. Aktywa trwałe 70060

 

1. magazyny i urządzenia - 30 000

 

2. znak handlowy firmy - 500

 

3. czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego (za rok) - 16 000

 

4. wartości niematerialne i prawne - 23 560

 

 

B. Aktywa obrotowe 1 223 700

 

1. środki na rachunku bankowym - 10 000

 

2. gotówka w kasie - 1 000

 

3. produkt gotowy - 100 000

 

4. półprodukt i produkt w toku - 50 000

 

5. środki czystości - 700

 

6. materiały biurowe - 2 000

 

7. zapasy - 60 000

 

8. należności z tytułu wykonanych usług - 1 000 000

 

9. straty spowodowane przez personel - 70 000

 

10. należności sporne (odszkodowanie) - 150 000

 

 

RAZEM 1 513 760

 

 

 

PASYWA

 

A. Kapitały (fundusze) własne

 

1. kapitał podstawowy - 50 000

 

2. zysk z lat ubiegłych - 761 260

 

3. dotacja - 90 000

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

 

1. rezerwa na straty - 100 000

 

I. zobowiązanie krótkoterminowe

 

1. zobowiązanie z tytułu dostaw i usług - 2500

 

2. zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń - 40 000

 

3. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń - 190 000

 

II. zobowiązanie długoterminowe

 

1. kredyt - 30 000

 

2. wycena kontraktu długoterminowego z firmą X - 200 000

 

C. Darowizny

 

1. w postaci środku trwałego - 50 000

 

 

RAZEM 1 513 760

 

 

 

OPERACJE

 

1. Ukończono pracę nad półproduktem

 

AKTYWA -> produkt gotowy -> 100 000 + 50 000 = 150 000

 

AKTYWA -> półprodukt i produkt w toku -> 50 000 - 50 000 = 0

 

Operacja aktywna, nie wpływa na sumę bilansową

 

 

2. Przelewem spłacono część kredytu bankowego 3 000

 

AKTYWA -> środki na rachunku bankowym -> 10 000 - 3 000 = 7 000

 

PASYWA -> kredyt -> 30 000 - 3 000 = 27 000

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

3. Zakupiono dodatkowe materiały biurowe  2 000

 

AKTYWA -> materiały biurowe -> 2 000 + 2 000 = 4 000

 

PASYWA -> zobowiązania z tytułu dostaw i usług = 2 500 + 2 000 = 4 500

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

4. Kontrahent spłacił połowę należności za wykonaną dla niego usługę w pierwszym terminie

 

AKTYWA -> należności z tytułu wykonanych usług -> 1 000 000 - 500 000 = 500 000

 

AKTYWA -> środki na rachunku bankowym -> 7 000 + 500 000 = 507 000

 

Operacja aktywna 

 

 

5. Spłacono pierwszą połowę kwoty za kontrakt z firmą X przelewem 100 000

 

PASYWA -> wycena z kontraktu długoterminowego z firmą X -> 200 000 - 100 000 = 100 000

 

AKTYWA -> środki na rachunku bankowym -> 507 000 - 100 000 = 407 000

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

6. Spowodowane przez pracownika straty zostały spłacone w całości z rezerwy na to przeznaczonej

 

PASYWA -> rezerwa na straty -> 100 000 - 70 000 = 30 000

 

AKTYWA -> straty spowodowane przez personel -> 70 000 - 70 000 = 0

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

7. Pieniądze z odszkodowania osiągniete w wyniku zakończonego procesu sądowego przeznaczono na spłatę kontraktu z firmą X

 

PASYWA -> wycena kontraktu długoterminowego z firmą X -> 100 000 - 100 000 = 0

 

AKTYWA -> należności sporne (odszkodowanie) -> 150 000 - 100 000 = 50 000

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

8. Pieniądze z odszkodowania osiągniete w wyniku zakończonego procesu sądowego przeznaczono na spłatę zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

 

PASYWA -> zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń -> 40 000 - 40 000 = 0

 

AKTYWA -> należności sporne (odszkodowanie) -> 50 000 - 40 000 = 10 000

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

 

9. Pieniądze z odszkodowania osiągniete w wyniku zakończonego procesu sądowego przeznaczono na podziękowanie za darowiznę

 

PASYWA -> darowizna -> 50 000 - 10 000 = 40 000

 

AKTYWA -> należności sporne (odszkodowanie) -> 10 000 - 10 000 = 0

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

10. Zapłacono przelewem zobowiązanie z tytułu dostaw i usług

 

PASYWA -> zobowiązanie z tytułu dostaw i usług -> 4 500 - 4 500 = 0

 

AKTYWA -> środki na rachunku bankowym -> 407 000 - 4 500 = 402 500

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

11. Zapłacono przelewem zobowiązanie z tytułu podatków i ubezpieczeń

 

PASYWA -> zobowiązanie z tytułu podatków i ubezpieczeń -> 190 000 - 190 000 = 0

 

AKTYWA -> środki na rachunku bankowy -> 402 500 - 190 000 = 212 500

 

Operacja aktywno - pasywna

 

 

 

12. Firma X zdecydowała się wykupić nie tylko gotowe produkty ale także uzyskać zapasy produktów firmy i wykorzystać w swoich celach

 

AKTYWA -> zapasy -> 60 000 - 60 000 = 0

 

AKTYWA -> produkt gotowy -> 150 000 - 150 000 = 0

 

AKTYWA - > środki na rachunku bankowym -> 212 500 + 150 000 + 60 000 = 422 500

 

Operacja aktywna

 

 

13. Pozostałą wartość darowizny wykorzystano, by stworzyć 3 nowe stanowiska pracy dla pracowników. Za usługę stworzenia stanowisk zdecydowano zapłacić firmie usługowej w późniejszym terminie

 

PASYWA -> zobowiązanie z tytułu dostaw i usług -> 0 + 40 000 = 40 000

 

PASYWA -> darowizna -> 40 000 - 40 000 = 0

 

Operacja pasywna

 

 

 

 

AKTYWA

 

A. Aktywa trwałe 70060

 

1. magazyny i urządzenia - 30 000

 

2. znak handlowy firmy - 500

 

3. czynsz za wynajem pomieszczenia biurowego (za rok) - 16 000

 

4. wartości niematerialne i prawne - 23 560

 

 

B. Aktywa obrotowe 928 200

 

1. środki na rachunku bankowym - 422 500

 

2. gotówka w kasie - 1 000

 

3. produkt gotowy - 0

 

4. półprodukt i produkt w toku - 0

 

5. środki czystości - 700

 

6. materiały biurowe - 4 000

 

7. zapasy - 0

 

8. należności z tytułu wykonanych usług - 500 000

 

9. straty spowodowane przez personel - 0

 

10. należności sporne (odszkodowanie) - 0

 

 

RAZEM 998 260

 

 

 

PASYWA

 

A. Kapitały (fundusze) własne - 901 260

 

1. kapitał podstawowy - 50 000

 

2. zysk z lat ubiegłych - 761 260

 

3. dotacja - 90 000

 

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - 97 000

 

1. rezerwa na straty - 30 000

 

I. zobowiązanie krótkoterminowe

 

1. zobowiązanie z tytułu dostaw i usług - 40 000

 

2. zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń - 0

 

3. zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń - 0

 

II. zobowiązanie długoterminowe

 

1. kredyt - 27 000

 

2. wycena kontraktu długoterminowego z firmą X - 0

 

C. Darowizny

 

1. w postaci środku trwałego - 0

 

 

RAZEM 998 260

 

 

 

Dziękuję za uwagi i pomoc


 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55