Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
- - - - -

tłumaczenie z angielskiego


 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
1 odpowiedź w tym temacie

#1 niusia_87

niusia_87

  Kombinator

 • Użytkownik
 • 208 postów
2
Neutralny

Napisano 30.10.2010 - 20:06

Pan od angielskiego dał nam tekst po angielsku do przetłumaczenia, przetłumaczyłam go, ale w niektórych momentach nie rozumie tego tekstu nawet po polsku i nie wiem jakie słowo powinno być, by ogół miał sens matematyczny. Proszę o pomoc.


Differential calculus is the study of the definition, properties, and applications of the derivative of a function.

Rachunek różniczkowy jest opracowanie(badać, dociekać, studiowanie, badanie, obserwowanie) definicji, właściwości i zastosowania pochodnej funkcji.

The process of finding the derivative is called differentiation .
Proces znalezienia pochodnej nazywa się różniczkowaniem.

Given a function and a point in the domain, the derivative at that point is a way of encoding the small-scale behavior of the function near that point.

Biorąc funkcję i punkt w dziedzinie, pochodna w tym punkcie jest sposób (strona, kierunek) kodowania (szyfrowania) na małą skalę(na niewielką skalę, drobny) zachowanie funkcji w pobliżu tego punktu.

By finding the derivative of a function at every point in its domain, it is possible to produce a new function, called the derivative function or just the derivative of the original function.

Znajdując (wniosek, rezultat, wynik, odkrycie, stwierdzenie) pochodną funkcji w każdym punkcie swojej dziedziny, możliwe jest wyprodukowanie (przedstawiać, okazywać, wydobywać) nowej funkcji o nazwie pochodnej funkcji lub po prostu pochodną pierwotnej funkcji.

In mathematical jargon, the derivative is a linear operator which inputs a function and outputs a second function.

W żargonie matematycznym, pochodna jest operatorem liniowym , które wejścia (wkład, doprowadzenie, dostarczenie) i wyjścia (wydajność) funkcji drugiej funkcji.

input value - argument funkcji
output value - wartość funkcji

This is more abstract than many of the processes studied in elementary algebra, where functions usually input a number and output another number.

To jest bardziej abstrakcyjny niż wiele procesów (procedura, przebieg, postęp, metoda, sposób, tok) studiował (wyszukany, wyrafinowany, przemyślany) w elementarnej algebrze, gdzie funkcje zwykle wejście (wkład, doprowadzenie, dostarczenie) i wyjście (wydajność) numer inny numer.

For example, if the doubling function is given the input three, then it outputs six, and if the squaring function is given the input three, then it outputs nine.

Na przykład, jeżeli funkcja podwójnie znajduje się wejście trzy, to wyjść sześć, i jeśli funkcja kwadratury (kwadratowa) znajduje się wejście trzy, to wyjść dziewięć. ????

The derivative, however, can take the squaring function as an input.

Pochodnych, jednak może mieć funkcję kwadratury (kwadratową) jako wkład (doprowadzenie, dostarczenie).

This means that the derivative takes all the information of the squaring function—such as that two is sent to four, three is sent to nine, four is sent to sixteen, and so on—and uses this information to produce another function.

Oznacza to, że pochodna ma wszystkie informacje (wiadomość, dane) z systemów zewnętrznych, takich jak funkcja, że dwa są wysyłane do cztery, trzy są wysyłane do dziewięć, cztery są wysyłane do szesnastu, i tak dalej, i wykorzystuje te informacje do produkcji (przedstawiać, okazywać, wydobywać) innej funkcji.

(The function it produces turns out to be the doubling function.)

(Funkcja produkuje (przedstawiać, okazywać, wydobywać) okazuje się funkcja podwojenie).

The most common symbol for a derivative is an apostrophe-like mark called prime .

Najczęściej symbol pochodnej jest apostrofem, jako znak zwywany prim .

Thus, the derivative of the function of f is f′, pronounced "f prime."
Tak więc pochodna funkcji f jest f ', wymawiamy jako" f prim".

For instance, if f ( x ) = x^2 is the squaring function, then f′ ( x ) = 2 x is its derivative, the doubling function.

Dlatego, jeżeli f (x) = x^2 jest kwadratem funkcji, to f '(x) = 2 x jest jego pochodną, funkcji podwojenie.
 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55

#2 ledprofi11

ledprofi11

  Nowicjusz

 • Jr Użytkownik
 • 1 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 07.11.2022 - 17:17

Witam! Dokumenty są bardzo ważne, a jakość ich tłumaczenia musi być prawidłowa. Kiedy potrzebowałam przetłumaczyć dokumenty na francuski, pomogła mi certyfikowana profesjonalna


Użytkownik Jarekzulus edytował ten post 09.11.2022 - 02:25

 • 0