Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie
        STUDIA        

Bilans, otwieranie kont, konta, salda poczatkowe • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
7 odpowiedzi w tym temacie

#1 nena000

nena000

  Ułamek

 • Użytkownik
 • 8 postów
1
Neutralny
 • Płeć:Kobieta

Napisano 13.01.2010 - 12:48

Zadanie 2.
Bilans z o.o. „Omega” w Warszawie na dzień 1.01.2009 r. wykazywał następujące aktywa i pasywa:
1. Środki trwałe 5 000
2. Długoterminowe obligacje 810
3. Materiały 900
4. Środki trwałe w budowie 2 290
5. Rachunki bankowe 1 530
6. Gotówka w kasie 645
7. Kapitał podstawowy 9 040
8. Rozrachunki z odbiorcami (należności) 360
9. Kredyty bankowe 1 800
10. Wyroby gotowe 540
11. Rozrachunki z dostawcami (zobowiązania) 1 485
12. Rozrachunki z pracownikami (należność z tytułu nierozliczonej zaliczki) 250
W styczniu wystąpiły następujące operacje gospodarcze:
1) Zgodnie z wyciągiem bankowym:
a) spłacono ratę kredytu bankowego450
b) spłacono zobowiązanie wobec dostawców 500
c) wpłynęła należność od odbiorcy 200
2) Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną zaliczkę 250
3) Sprzedano za gotówkę i przyjęto do magazynu:
a) wyroby gotowe 240
b) zbędne materiały 200
4) Otrzymano dostawę materiałów, za które zapłata nastąpi później 330
5) Podjęto gotówkę z banku do kasy 700
6) Wypłacono pracownikowi zaliczkę na koszty podróży służbowej 400
Polecenia:
1) Otwórz konta saldami początkowymi,
2) Zaksięguj operacje gospodarcze w styczniu,
3) Podsumuj obroty kont i wyznacz salda końcowe,
4) Zamknij konta.
5) Sporządź bilans na 31.01.2009 r.
 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55

#2 sakhmet

sakhmet

  Wielki Analityk

 • $Jr Admin
 • 3937 postów
2106
Starszy Wykładowca III
 • Płeć:Kobieta

Napisano 13.01.2010 - 14:22

Salda początkowe:
Środki trwałe (010) Dt 5000
Środki trwałe w budowie (080) Dt 2290
Inwestycje długoterminowe (030) Dt 810
Materiały (310) Dt 900
Rachunek bankowy (130) Dt 1530
Kasa (100) Dt 645
Kapitał początkowy (800) Ct 9040
Rozrachunki z odbiorcami (201) Dt 360
kredyty (134) Ct 1800
Rozrachunki z dostawcami (202) Ct 1485
Wyroby gotowe (601) Dt 540
Rozrachunki z pracownikami (230) Dt 250

1.Spłacono ratę kredytu bankowego 450:
Dt: kredyty (134)
Ct: Rachunek bankowy (130)

2. Spłacono zobowiązanie wobec dostawców 500
Dt: Rozrachunki z dostawcami (202)
Ct: Rachunek bankowy (130)

3. Wpłynęła należność od odbiorcy 200
Dt: Rachunek bankowy (130)
Ct: Rozrachunki z odbiorcami (201)

4. Pracownik zwrócił do kasy niewykorzystaną zaliczkę 250
Dt:Kasa (100)
Ct:Rozrachunki z pracownikami (230)

5. Sprzedano za gotówkę i wydano z magazynu wyroby gotowe 240
Dt: Kasa (100)
Ct: Wyroby gotowe (601)

6. Sprzedano za gotówkę i wydano z magazynu zbędne materiały 200
Dt: Kasa (100)
Ct: Materiały (310)

7. Otrzymano dostawę materiałów, za które zapłata nastąpi później 330
Dt: Materiały (310)
Ct: Rozrachunki z dostawcami (202)

8. Podjęto gotówkę z banku do kasy 700
Dt: Kasa (100)
Ct: Rachunek bankowy (130)

9. Wypłacono pracownikowi zaliczkę na koszty podróży służbowej 400
Dt: Rozrachunki z pracownikami (230)
Ct: Kasa (100)

Salda końcowe:
Środki trwałe (010) Dt 5000
Środki trwałe w budowie (080) Dt 2290
Inwestycje długoterminowe (030) Dt 810
Materiały (310) Dt 1030
Rachunek bankowy (130) Dt 80
Kasa (100) Dt 1635
Kapitał początkowy (800) Ct 9040
Rozrachunki z odbiorcami (201) Dt 160
kredyty (134) Ct 1350
Rozrachunki z dostawcami (202) Ct 1315
Wyroby gotowe (601) Dt 300
Rozrachunki z pracownikami (230) Dt 400

Bilans:

AKTYWA: 11705
A. Aktywa trwałe 8100

II. Rzeczowe aktywa trwałe 7290
 • Środki trwałe 5000
 • Środki trwałe w budowie 2290
IV. Inwestycje długoterminowe 810
 • Długoterminowe aktywa finansowe 810
B. Aktywa obrotowe 3605

I. Zapasy 1330
 • Materiały1030
 • Produkty gotowe 300
II. Należności krótkoterminowe 560

 • Należności od pozostałych jednostek 560
  a) należności z tytułu dostaw i usług 160
  c) inne należności 400
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1715
 • Środki pieniężne
  a) środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1715
PASYWA:11705
A. Kapitał (fundusz) własny 9040

I. Kapitał (fundusz) podstawowy 9040

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2665

II. Zobowiązania długoterminowe 1350
 • Wobec pozostałych jednostek
  a) kredyty i pożyczki 1350
III. Zobowiązania krótkoterminowe1315
 • Wobec pozostałych jednostek
  a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1315

 • 0

#3 nena000

nena000

  Ułamek

 • Użytkownik
 • 8 postów
1
Neutralny
 • Płeć:Kobieta

Napisano 14.01.2010 - 11:24

bardzo dziekuje za rozwiazania zadania!!! bardzo bym prosiła o wytłumaczenie co znacza te liczby w nawiasach bo nie bardzo wiem??? :/
była bym wdzieczna za wytłumaczenie !!
 • 0

#4 sakhmet

sakhmet

  Wielki Analityk

 • $Jr Admin
 • 3937 postów
2106
Starszy Wykładowca III
 • Płeć:Kobieta

Napisano 14.01.2010 - 11:29

liczby w nawiasach to symbole odpowiednich kont (wg planu kont)
 • 0

#5 sara024

sara024

  Nowicjusz

 • Użytkownik
 • 1 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Kobieta

Napisano 23.02.2010 - 19:11

Mam pytanie: robię cały bilans początkowy i mam taką operację gospodarczą: "otrzymano w formie aportu środek trwały" i na jakich dwóch kontach mam go zaksięgować???
 • 0

#6 marta.s

marta.s

  Nowicjusz

 • Jr Użytkownik
 • 2 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 15.03.2015 - 23:29

Bliźniacze zadanie ktorego nie umiem ruszyc...
 

Na podstawie poniższych danych proszę:

1)otworzyć konta i zaksięgować salda początkowe

2)zaksięgować operacje gospodarcze

3)sporządzić bilans końcowy.

 

AKTYWA

PASYWA

Środki trwałe

Środki trwałe w budowie

Towary

Materiały

Aktywa finansowe

Należności od odbiorców

Rachunek bankowy

26 000 zł

800 zł

600 zł

400 zł

400 zł

300 zł

2 200 zł

Kapitały zasadnicze

Zysk

Kredyt bankowy

Zobowiązania wobec dostawców

Zobowiązania wobec budżetu

25 000 zł

800 zł

2 000 zł

2 400 zł

500 zł

 

 

Razem aktywa

30 700 zł

Razem pasywa

30 700 zł

 

1.

Odbiorcy wpłacili na rachunek bankowy tytułem spłaty należności

100 zł

2.

Spłacono przelewem z rachunku bankowego zobowiązania w stosunku do dostawcy

500 zł

3.

Otrzymano materiały zakupione od dostawcy wraz z fakturą

400 zł

4.

Pobrano gotówkę z rachunku bankowego do kasy na podstawie czeku gotówkowego

150 zł

5.

Przeszacowano środki trwałe zwiększając ich wartość

1000 zł

6.

Spłacono z rachunku bankowego ratę kredytu

1000 zł

7.

Zwrócono dostawcom część materiałów ze wzgl. na złą ich jakość (lakiery)

140 zł

8.

Zakupiono roczne obligacje państwowe (wyciąg bankowy otrzymano)

50 zł

9.

Część wygospodarowanego w roku ubiegłym zysku przekazano na powiększenie kapitału zapasowego

800 zł

10.

Przyjęto pozakończeniu budowy środek trwały

800 zł

11.

Spłacono ze środków posiadanych na rachunku bankowym zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

300 zł

 

Bede wdzieczna jesli ktokolwiek biegly w temacie rzuci okiem...
Dla Was pewnie to bedzie doslownie minutka.

Dzieki!


 • 0

#7 ruda111

ruda111

  Nowicjusz

 • Użytkownik
 • 3 postów
0
Neutralny
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.03.2015 - 21:55

Nie rozumiem tych zadań czy jest tu ktoś cierpliwy kto by mi poświecił chwile i wytłumaczył to...


 • 0

#8 artek011

artek011

  Ułamek

 • Użytkownik
 • 13 postów
1
Neutralny
 • Płeć:Mężczyzna

Napisano 07.04.2015 - 12:14

Przyłączam się do prośby bo ja również nie do końca wszystko rozumiem.


 • 0