Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Zdjęcie

Zadanie z rachunkowości - sporządzić bilans


 • Nie możesz napisać tematu
 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
1 odpowiedź w tym temacie

#1 iwonad80

iwonad80

  Operator całkujący

 • Użytkownik
 • 330 postów
7
Mały Pomocnik I
 • Płeć:Kobieta

Napisano 08.12.2009 - 13:25

Mam do rozwiązania zadanie poniżej. Problem w tym że na zajęciach nie rozwiązaliśmy nic podobnego, na czym można by było sie wzorować. Proszę o wskazówki:

Zasady rachunkowości

ZADANIE 1.
Salda kont w Fabryce Mebli w Łęcznej na 31. 12. 200X są następujące:
Srodki trwałe 2.000.000 zł
Fundusz przedsiębiorstwa 950.000zł
Materiały 500.000 zł
ZYSK 120.000 ZŁ
Produkcja w toku120.000zł
Kredyty bankowe 200.000zł
Produkty gotowe 600.000zł
Zobowiązania wobec dostawców 50.000zł
Rachunek bankowy 150.000zł
Fundusz założycielski 2.100.000zl
Należności od odbiorców 50.000zl
Operacje gospodarcze dokonane w styczniu:
1.Odbiorca wpłacił należność na rachunek bankowy 30.000zł
2. Otrzymano pożyczkę od organu założycielskiego na rozwój przedsiębiorstwa 150.000zl.
3. Otrzymano od dostawcy materiały 80.000zł.
4. Spłacono część kredytu bankowego z rachunku bankowego 50.000zł
5. Przekazano zysk na zwiększenie funduszu przedsiębiorstwa 120.000zł
6. Podjęto gotówkę z rachunku bankowego do kasy 3.000zł
7. Zakupiono materiały za gotówkę 500zł
8. Spłacono przelewem z rachunku bankowego część zobowiązań wobec dostawców 15.000zł
ZADANIE DO WYKONANIA:
1.Sporządzić bilans na 31.12 .200X
2. W oparciu o sporządzony bilans otworzyć konta.
3. Zaksięgować podane operacje gospodarcze.
4. Sporządzić zestawienie obrotów sald.
5. Sporządzić bilans na 31. 01.
 • 0

Afroman

  Kombinator

 • Użytkownik
3
 • Płeć:Kobieta

Napisano 25.09.2011 - 17:55

#2 magdabp

magdabp

  Operator całkujący

 • VIP
 • 321 postów
33
Mały Pomocnik II
 • Płeć:Kobieta

Napisano 08.12.2009 - 14:33

Ad. 1. Bilans na 31.12.200X

AKTYWA:

A. Aktywa trwałe: 2 000 000 zł
I. Wartości niematerialne i prawne: -
II. Rzeczowe aktywa trwałe: 2 000 000
1. Środki trwałe: 2 000 000
III. Należności długoterminowe: -
IV. Inwestycje długoterminowe: -
V. Długoterminowe rozliczenia m/o: -

B. Aktywa obrotowe: 1 420 000 zł
I. Zapasy: 1 220 000
1. Materiały: 500 000
2. Półprodukty i produkty w toku: 120 000
3. Produkty gotowe: 600 000
II. Należności krótkoterminowe: 50 000
1. Należności od pozostałych jednostek: 50 000
a) z tytułu dostaw i usług: 50 000
III. Inwestycje krótkoterminowe: 150 000
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe: 150 000
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 150 000
IV. Krótkoterminowe rozliczenia m/o: -
AKTYWA RAZEM: 3 420 000 zł

PASYWA:

A. Kapitał (fundusz) własny: 3 170 000
I. Fundusz założycielski: 2 100 000
II. Fundusz przedsiębiorstwa: 950 000

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: 250 000
I. Rezerwy na zobowiązania: -
II. Zobowiązania długoterminowe: 200 000
1. Wobec pozostałych jednostek: 200 000
a) kredyty i pożyczki: 200 000
III. Zobowiązania krótkoterminowe: 50 000
1. Wobec pozostałych jednostek: 50 000
a) z tytułu dostaw i usług: 50 000
IV. Rozliczenia m/o: -
PASYWA RAZEM: 3 420 000 zł

Ad. 2. W oparciu o sporządzony bilans otwieramy konta:
Nie będę tu rysować kont, tylko napiszę Ci po której stronie (Debet czy Credit) należy zaksięgować salda początkowe.

Środki trwałe - 2 000 000 Dt
Fundusz przedsiębiorstwa - 950 000 Ct
Materiały - 500 000 Dt
Produkcja w toku - 120 000 Dt
Kredyty bankowe - 200 000 Ct
Produkty gotowe - 600 000 Dt
Zobowiązania wobec dostawców - 50 000 Ct
Rachunek bankowy - 150 000 Dt
Fundusz założycielski - 2 100 000 Ct
Należności od odbiorców - 50 000 Dt
Zysk netto - 120 000 Ct

Ad. 3. Zaksięgować podane operacje gospodarcze.

Ad. 1.
Kwota: 30 000 zł
Konto Dt: Rachunek bankowy
Konto Ct: Należności od odbiorców

Ad. 2.
Kwota: 150 000 zł
Konto Dt: Fundusz założycielski
Konto Ct: Otrzymane pożyczki

Ad. 3.
Kwota: 80 000 zł
Konto Dt: Materiały
Konto Ct: Rozliczenie zakupu materiałów

Ad. 4
Kwota: 50 000 zł
Konto Dt: Kredyty bankowe
Konto Ct: Rachunek bankowy

Ad. 5.
Kwota: 120 000 zł
Konto Dt: Zysk netto
Konto Ct: Fundusz przedsiębiorstwa

Ad. 6
Kwota: 3 000
Konto Dt: Kasa
Konto Ct: Rachunek bankowy

ad. 7.
Kwota: 500
Konto Dt: Materiały
Konto Ct: Kasa

ad. 8
Kwota: 15 000
Konto Dt: Zobowiązania wobec dostawców
Konto Ct: Rachunek bankowy
 • 0
Dołączona grafika

Dołączona grafika