Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Pokaż/Ukryj Działy matematyczne Działy matematyczne

  Forum Podsumowanie Ostatni post
Matematyka - forum matematyczne

Algebra


 1. Równania i nierówności, procenty,
 2. Teoria liczb,
 3. Liczby zespolone,
 4. Algebra liniowa,
 5. Algebra abstrakcyjna

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: równanie z niewiadomą, układ równań algebraicznych, równania stopnia pierwszego (liniowe), równania stopnia drugiego (kwadratowe), równania stopnia trzeciego i czwartego, równania stopnia n-tego, metoda wyznaczników i podstawiania, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, funkcja wymierna, funkcja potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, największy wspólny dzielnik NWD, najmniejsza wspólna wielokrotność NWW, podzielność liczb i rozkład na czynniki, twierdzenie Fermata, liczby pierwsze, bliźniacze, złożone, algorytm Euklidesa, płaszczyzna zespolona, działania na liczbach zespolonych, moduł i argument liczby zespolonej, postać algebraiczna i trygonometryczna, liczba sprzężona, wzór de Moivre'a, macierz: kwadratowa, diagonalna, jednostkowa, zerowa, symetryczna, odwrotna, transponowana, dodawanie i mnożenie macierzy , iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn Cauchy'ego, wyznacznik macierzy, metoda Sarrusa, rozwinięcie Laplace’a, minor, osobliwość, nieosobliwość, rząd macierzy, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego, metoda eliminacji Gaussa-Jordana.

 • 10344 tematów
 • 21690 odpowiedzi
rzut prostej na płaszczyznę
Matematyka - forum matematyczne

Analiza matematyczna


 1. Funkcje,
 2. Ciągi wektorowe i liczbowe, szeregi,
 3. Rachunek różniczkowy,
 4. Rachunek całkowy,
 5. Rachunek wektorowy,
 6. Analiza wyższa

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: wykres funkcji, miejsca zerowe, funkcje rosnące, malejące i okresowe, różnowartościowość funkcji, funkcja odwrotna do danej, przesunięcia i przekształcenia symetryczne wykresów funkcji, funkcja liniowa: funkcja liniowa jednej zmiennej i jej wykres, współczynnik kątowy prostej, funkcja kwadratowa: ogólna postać trójmianu kwadratowego, postać kanoniczna, pierwiastek trójmianu, rozkład na czynniki, wzory Viete'a, własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego, wyraz ogólny i suma wyrazów ciągu, zbieżność ciągu, rozwinięcie dziesiętne okresowe, dowodzenie twierdzeń za pomocą indukcji matematycznej, monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego, szeregi, zbieżność i rozbieżność szeregów, granica i ciągłoś, granica niewłaściwa funkcji, iloraz różnicowy, definicja Heinego, definicja Cauchy'ego, własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa, pochodna w punkcie, pochodna cząstkowa, warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum, minimum i maksimum funkcji, reguła de l'Hospitala, wyrażenia nieoznaczone, asymptoty, wklęsłość i wypukłość, punkt przegięcia, badanie przebiegu zmienności, twierdzenie Lagrange'a, twierdzenie Taylora (o wartości średniej), twierdzenie Rolle'a, twierdzenie Fermata

 • 12538 tematów
 • 24739 odpowiedzi
Rozwinięcie w szereg Maclau...
Matematyka - forum matematyczne

Geometria


 1. Planimetria i przekształcenia geometryczne,
 2. Stereometria,
 3. Geometria analityczna i geometria różniczkowa na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 4. Trygonometria płaska

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: odcinek, łamana, półprosta, prosta, koło, okrąg, figury ograniczone, nieograniczone, wpisane i opisane na okręgu, kąty i wielokąty, wektory, iloczyn skalarny, trójkąt, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów, związki w trójkącie, czworokąt, kwadrat, prostokąt, romb, deltoid, równoległobok, pole powierzchni, obwód, twierdzenia: Talesa, Pitagorasa, Cevy, aksjomat Euklidesa, przekształcenia izomeryczne, izometria, nieizometryczne, rzut równoległy, prostokątny, jednokładność, wielościany, graniastosłup, ostrosłup, ostrosłup prawidłowy i ścięty, prostopadłościan, sześcian, równoległościan, bryły obrotowe: walec, stożek, stożek ścięty, kula, proste i płaszczyzny w przestrzeni, kąty bryłowe i dwuścienne, pole powierzchni i objętość, twierdzenie Eulera, nierówność opisująca koło, równanie okręgu, warunek równoległości i prostopadłości prostych, równanie kierunkowe i ogólne prostej, odległość dwóch punktów, odległość punktu od prostej

 • 9146 tematów
 • 16239 odpowiedzi
Stożek
Matematyka - forum matematyczne

Logika i teoria zbiorów


 1. Rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów,
 2. Elementy teorii zbiorów,
 3. Topologia

Przeciwnie, ciągnął Tweedledee, jeżeli tak było, to mogło być; a gdyby tak było, to mogłoby być; ale, że tak nie jest, to nie jest. To jest logika. / Lewis Carroll - Alicja w Krainie Czarów /

 • 713 tematów
 • 1083 odpowiedzi
Zapis zbioru
Matematyka - forum matematyczne

Probabilistyka


 1. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo,
 2. Statystyka matematyczna

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: elementy kombinatoryki: permutacje, kombinacje, wariacje, n!, symbol Newtona, częstość zdarzenia, prawdopodobieństwo warunkowe, własności prawdopodobieństwa, definicja klasyczna, aksjomatyczna prawdopodobieństwa, niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego, zmienna losowa, zmienna losowa ciągła, zmienna losowa skokowa, rozkład zmiennej losowej, rozkład normalny, rozkład brzegowy,estymator, przedział ufności, centralne twierdzenie graniczne, prawo wielkich liczb, twierdzenie Cochrana, twierdzenie Rao-Blackwella, nierówność Czebyszewa

 • 3835 tematów
 • 5490 odpowiedzi
Metoda szufladkowa
Matematyka - forum matematyczne

Mini kompendium


 1. ABC Matematyka,
 2. ABC Fizyka,
 3. Referaty Młodych Matematyków

To minimum wiedzy o matematyce i fizyce: podstawowe wzory, definicje i twierdzenia, tłumaczone w oparciu o przykłady, tablice matematyczno - fizyczne. To również odrobina historii matematyki. Zajrzyj tu jeśli masz mało czasu, a potrzebujesz szybko przypomnieć sobie przerobiony kiedyś materiał.

 • 92 tematów
 • 128 odpowiedzi
Całka funkcji z pierwiastki...

Pokaż/Ukryj Nie tylko matematyka Nie tylko matematyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post
Matematyka - forum matematyczne

Fizyka


 1. Kinematyka,
 2. Dynamika,
 3. Ruch drgający i fale mechaniczne,
 4. Statyka, hydrostatyka, aerostatyka, właściwości cieplne ciał stałych,
 5. Termodynamika,
 6. Elektrostatyka,
 7. Prąd stały, prąd zmienny, magnetyzm,
 8. Optyka,
 9. Kwanty i fale, fizyka relatywistyczna, fizyka jądrowa,
 10. Pole grawitacyjne,
 11. Astronomia

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki. / Albert Einstein /

 • 2917 tematów
 • 3954 odpowiedzi
Oblicz kąt wyrzucenia ciała
Matematyka - forum matematyczne

Informatyka

Systemy operacyjne, języki programowania, technologie ...

 • 419 tematów
 • 926 odpowiedzi
[R] Jak sortować tabele w R
Matematyka - forum matematyczne

Chemia

Chemia - leczy, żywi, ubiera.

 • 197 tematów
 • 307 odpowiedzi
masę molową gazu koksownicz...
Matematyka - forum matematyczne

Ekonomia

Kapitalizm jest oparty na złocie a socjalizm na cynie ... (społecnym) :)

 • 553 tematów
 • 368 odpowiedzi
Mierzenie dochodu narodowego

Pokaż/Ukryj Matematyk - forum matematyczne Matematyk - forum matematyczne

  Forum Podsumowanie Ostatni post
Matematyka - forum matematyczne

Regulamin, FAQ, współpraca, reklama, ogłoszenia i inne

Porządek jest potęgą. / Henri Frédéric Amiel /

 • 6 tematów
 • 3 odpowiedzi
MimeTeX - poradnik użytkownika
Matematyka - forum matematyczne

Matematyczne 'łamanie kołem' na wesoło


 1. Sofizmaty,
 2. Humor,
 3. Zagadki matematyczne,
 4. Z matematyką za pan brat,
 5. Hyde Park

Znasz śmieszne dowcipy o matematyce i matematykach?! Nie zwlekaj i podziel się tą wiedzą z Nami. Chętnie pośmiejemy się razem z Tobą. A może chcesz przekonać się, że jajko jest kwadratowe, a 1+1 daje 3 ?!

 • 683 tematów
 • 2057 odpowiedzi
świetne podnośniki
Matematyka - forum matematyczne

Matura, konkursy, olimpiady, testy

Zadania maturalne, zadania z olimpiad i konkursów matematycznych, testy egzaminacyjne na uczelnie wyższe.

 • 162 tematów
 • 317 odpowiedzi
Matura
Matematyka - forum matematyczne

Wysypisko

Tu "lądują" wszystkie nieregulaminowe tematy. Jeśli w tym miejscu znajduje się Twój temat popraw go i poproś moderatora forum o przeniesienie do odpowiedniej kategorii. Nie rozwiązujemy zadań z Wysypiska

 • 0 tematów
 • 0 odpowiedzi
 • --

Tablica ogłoszeń

 • Wydziały matematyczne w Polsce Wydziały matematyczne w Polsce

  W tym miejscu starałem się zebrać wszystkie informację na temat dostępnych wydziałów matematycznych w Polsce. Może komuś z Was przyda się taka lista. Wszystkie dane posegregowane są alfabetycznie względem nazwy miasta. Zdaję sobie sprawę, że lista jest niepełna.....

 • Prawdopodobieństwo - jak myślimy, że wygląda, a jak jest naprawdę? Prawdopodobieństwo - jak myślimy, że wygląda, a jak jest naprawdę?

  Prawdopodobieństwo to nic innego jak matematyczna szansa na wystąpienie danego zjawiska. Można je przedstawić w postaci procenta, ułamka lub stosunku dwóch liczb. Wyliczenie prawdopodobieństwa też jest proste. W postaci ułamka to ilość wystąpienia danego zjawiska w próbach podzielona na ilość prób, można z tego też wyliczyć szansę procentową, która jest najczęściej stosowana. Stosunek liczy się jako ilość wystąpienia danego zjawiska w próbach na ilość wystąpienia innych zjawisk. ....

Najnowsze tematy

 
 • 119409 Napisanych postów
 • 26051 Wszystkich użytkowników
 • cyryl85 Najnowszy użytkownik
 • 2213 Najwięcej aktywnych