Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Geometria

Pisanie nowych tematów jest możliwe w następujących działach:

- Planimetria i przekształcenia geometryczne,

- Stereometria,

- Geometria analityczna,

- Geometria różniczkowa na płaszczyźnie i w przestrzeni,

- Trygonometria płaska

 

Pamiętaj o tym tworząc nowy temat!

Jedno zadanie = jeden temat.

Zakaz umieszczania zeskanowanych zadań.

Umieszczaj tematy w odpowiednich działach, do których najbardziej pasują.

Pamiętaj o przejrzystym zapisie. O ile to możliwe, staraj się używać MimeTeX.

 


Subfora

Planimetria i przekształcenia geometryczne

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: odcinek, łamana, półprosta, prosta, koło, okrąg, figury ograniczone, nieograniczone, wpisane i opisane na okręgu, kąty i wielokąty, wektory, iloczyn skalarny, trójkąt, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów, związki w trójkącie, czworokąt, kwadrat, prostokąt, romb, deltoid, równoległobok, pole powierzchni, obwód, twierdzenia: Talesa, Pitagorasa, Cevy, aksjomat Euklidesa, przekształcenia izomeryczne, izometria, nieizometryczne, rzut równoległy, prostokątny, jednokładność

 • 4275 tematów
 • 8002 odpowiedzi
zegar i jego wskazowki

Stereometria

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: wielościany, graniastosłup, ostrosłup, ostrosłup prawidłowy i ścięty, prostopadłościan, sześcian, równoległościan, bryły obrotowe: walec, stożek, stożek ścięty, kula, proste i płaszczyzny w przestrzeni, kąty bryłowe i dwuścienne, pole powierzchni i objętość, twierdzenie Eulera

 • 2563 tematów
 • 4318 odpowiedzi
Pole powierzchni ostrosłupa...

Geometria analityczna i geometria różniczkowa na płaszczyźnie i w przestrzeni

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: nierówność opisująca koło, równanie okręgu, warunek równoległości i prostopadłości prostych, równanie kierunkowe i ogólne prostej, odległość dwóch punktów, odległość punktu od prostej

 • 1438 tematów
 • 2371 odpowiedzi
krzywizna gaussa

Trygonometria płaska

 • 896 tematów
 • 1743 odpowiedzi
jak rozwiązać zadanie?