Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

Funkcje

Funkcje

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu:

- funkcje: wykres funkcji, miejsca zerowe, funkcje rosnące, malejące i okresowe, różnowartościowość funkcji, funkcja odwrotna do danej, przesunięcia i

- przekształcenia symetryczne wykresów funkcji

- funkcja liniowa: funkcja liniowa jednej zmiennej i jej wykres, współczynnik kątowy prostej

- funkcja kwadratowa: ogólna postać trójmianu kwadratowego, postać kanoniczna, pierwiastek trójmianu, rozkład na czynniki, wzory Viete'a

- funkcje wymierne: wielomian jednej zmiennej, równość wielomianów, działania na wielomianach, stopień wielomianu, stopień sumy i iloczynu wielomianów,

- dzielenie wielomianów, pierwiastek wielomianu, rozkład wielomianu na czynniki, współczynniki całkowite

- funkcja potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna: potęga o wykładniku naturalnym, ujemnym, wymiernym, rzeczywistym, działania na potęgach, logarytm iloczynu,

- ilorazu, potęgi, logarytmy dziesiętne

- funkcje trygonometryczne: związki między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta wzory redukcyjne, miara łukowa kąta, funkcje trygonometryczne zmiennej rzeczywistej, funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów

 

Pamiętaj o tym tworząc nowy temat!

Jedno zadanie = jeden temat.

Zakaz umieszczania zeskanowanych zadań.

Umieszczaj tematy w odpowiednich działach, do których najbardziej pasują.

Pamiętaj o przejrzystym zapisie. O ile to możliwe, staraj się używać MimeTeX.


  • Zaloguj się aby odpowiedzieć
  Temat Autor Podsumowanie Ostatni post

  • Zaloguj się aby odpowiedzieć