Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Analiza matematyczna

Pisanie nowych tematów jest możliwe w następujących działach:

- Funkcje,

- Ciągi wektorowe i liczbowe, szeregi,

- Rachunek różniczkowy,

- Rachunek całkowy,

- Rachunek wektorowy

- Analiza wyższa

 

Pamiętaj o tym tworząc nowy temat!

Jedno zadanie = jeden temat.

Zakaz umieszczania zeskanowanych zadań.

Umieszczaj tematy w odpowiednich działach, do których najbardziej pasują.

Pamiętaj o przejrzystym zapisie. O ile to możliwe, staraj się używać MimeTeX.

 

 


Subfora

Funkcje

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: funkcje: wykres funkcji, miejsca zerowe, funkcje rosnące, malejące i okresowe, różnowartościowość funkcji, funkcja odwrotna do danej, przesunięcia i przekształcenia symetryczne wykresów funkcji, funkcja liniowa: funkcja liniowa jednej zmiennej i jej wykres, współczynnik kątowy prostej, funkcja kwadratowa: ogólna postać trójmianu kwadratowego, postać kanoniczna, pierwiastek trójmianu, rozkład na czynniki, wzory Viete'a ...

 • 4472 tematów
 • 9042 odpowiedzi
zbadaj przebieg zmiennosci...

Ciągi wektorowe i liczbowe, szeregi

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego, wyraz ogólny i suma wyrazów ciągu, zbieżność ciągu, rozwinięcie dziesiętne okresowe, dowodzenie twierdzeń za pomocą indukcji matematycznej, monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego, szeregi, zbieżność i rozbieżność szeregów

 • 2897 tematów
 • 5440 odpowiedzi
Granica ciągu

Rachunek różniczkowy

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: granica i ciągłoś, granica niewłaściwa funkcji, iloraz różnicowy, definicja Heinego, definicja Cauchy'ego, własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa, pochodna w punkcie, pochodna cząstkowa, warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum, minimum i maksimum funkcji, reguła de l'Hospitala, wyrażenia nieoznaczone, asymptoty, wklęsłość i wypukłość, punkt przegięcia, badanie przebiegu zmienności, twierdzenie Lagrange’a, twierdzenie Taylora (o wartości średniej), twierdzenie Rolle'a, twierdzenie Fermata

 • 2797 tematów
 • 5384 odpowiedzi
Rozwiąż zagadnienie Cauchy...

Rachunek całkowy

 • 2419 tematów
 • 5045 odpowiedzi
Jak interpretować obszar no...

Rachunek wektorowy

 • 1 tematów
 • 0 odpowiedzi
Całka Krzywoliniowa w Pakie...

Analiza wyższa

 • 78 tematów
 • 77 odpowiedzi
Równanie różniczkowe drugie...