Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Fizyka

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki. / Albert Einstein /

Ogłoszenie

Podstawowe stałe fizyczne - tablica

  Napisane przez matma4u

Subfora

Kinematyka

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: ruchu po prostej, ruchu po okręgu, rzutu poziomego, rzutu ukośnego, swobodnego spadku ciała, rzutu pionowego, zderzeń sprężystych i zderzeń niesprężystych, zasady zachowania pędu i zasady zachowania momentu pędu

 • 754 tematów
 • 1156 odpowiedzi
Ruch nieliniowy, przyśpiesz...

Dynamika

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: I, II i III Zasady Dynamiki Newtona, siły tarcia, siły odśrodkowej, zasady zachowania energii, pracy, mocy, twierdzenia Steinera, dynamicznych równań ruchu, bryły sztywnej

 • 578 tematów
 • 826 odpowiedzi
Mechanika analityczna-Równa...

Ruch drgający i fale mechaniczne

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: oscylatora harmonicznego, przemiany energii w oscylatorze harmonicznym, wahadła matematycznego i fizycznego, drgań wymuszonych (rezonansu), fal poprzecznych i fal podłużnych, równania fali, zasady Huygensa, interferencji, dyfrakcji, fali stojącej, natężenia dźwięku, głośności, częstotliwości dudnienia, zjawiska Dopplera, rezonansu akustycznego

 • 153 tematów
 • 169 odpowiedzi
Fala w próżni

Statyka, hydrostatyka, aerostatyka, właściwości cieplne ciał stałych

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: siły wyporu, prawa Pascala, rozszerzalności cieplnej, prawa Hooke'a

 • 143 tematów
 • 158 odpowiedzi
Statyka - Wypadkowa sił......

Termodynamika

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: przemian gazu doskonałego (adiabatycznej, izotermicznej, izobarycznej, izochorycznej), I i II zasady termodynamiki
zasady termodynamiki, cyklu Carnota

 • 204 tematów
 • 212 odpowiedzi
Ciśnienie gazu w zbiorniku

Elektrostatyka

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: prawa Coulomba, zasady zachowania ładunku, natężenia pola elektrostatycznego, zasady superpozycji, strumienia pola elektrostatycznego, prawa Gaussa, pracy w jednorodnym polu elektrostatycznym, potencjału pola elektrostatycznego, ruchu naładowanej cząstki w jednorodnym polu elektrostatycznym, łączenia kondensatorów (szeregowego i równoległego)

 • 185 tematów
 • 210 odpowiedzi
Wykonaj rysunek naładowanej...

Prąd stały, prąd zmienny, magnetyzm

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: prawa Ohma, pracy i mocy prądu, łączenia oporników (szeregowego i równoległego), zjawiska elektrolizy, I i II prawa Faradaya, pola magnetycznego, siły w polu magnetycznym, ruchu cząstki naładowanej w polu magnetycznym, momentu magnetycznego obwodu płaskiego, natężenia pola magnetycznego, indukcji elektromagnetycznej, pracy i mocy prądu przemiennego, transformatora, elementów RLC w obwodzie prądu przemiennego

 • 327 tematów
 • 521 odpowiedzi
Zadania z prądu zmiennego i...

Optyka

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: odbicia światła, soczewek, zwierciadeł, układów optycznych, pryzmatów

 • 127 tematów
 • 139 odpowiedzi
Zwierciadła

Kwanty i fale, fizyka relatywistyczna, fizyka jądrowa

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: zasady nieoznaczoności, zjawiska fotoelektrycznego, atomu wodoru, lasera, transformacji Lorenza, dylatacji czasu, masy relatywistycznej, energii relatywistycznej, rozpadów promieniotwórczych, reakcji jądrowych

 • 159 tematów
 • 211 odpowiedzi
Prędkość światła - oblicz o...

Pole grawitacyjne

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: prawo powszechnego ciążenia, natężenia pola grawitacyjnego, ciężaru ciała, energii potencjalnej i potencjału w polu grawitacyjnym, I, II i III prawa Keplera

 • 122 tematów
 • 162 odpowiedzi
Prędkość potrzebna do lotu...

Astronomia

W dziale tym umieszczamy zagadnienia z zakresu: badanie ciał niebieskich (np. gwiazd, planet, komet, mgławic, gromad i galaktyk) oraz zjawisk, które zachodzą poza Ziemią jak również tych, które oddziałują w jej atmosferze, wnętrzu lub na powierzchni, a są pochodzenia poza planetarnego (np. neutrina, wtórne promieniowanie kosmiczne), teorii powstania wszechświata.

 • 1 tematów
 • 3 odpowiedzi
Wielkość gwiazd


 • Zaloguj się aby odpowiedzieć
  Temat Autor Podsumowanie Ostatni post

 • Zaloguj się aby odpowiedzieć