Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

Ogłoszenie: Regulamin


Napisane przez matma4u


matma4u

    Admin Wszechmocny :)

  • Administrator
  • Redaktor
  • 1224 postów
441
Instruktor II
  • Płeć:Mężczyzna
REGULAMIN

I OGÓLNE

1. Tomik zostanie wydany w formie elektronicznej w momencie zgłoszenia odpowiedniej ilości prac zakwalifikowanych to umieszczenia w e-booku.
2. Prace są sprawdzane przez trzy niezależne osoby i w razie napotkanych błędów, niejasności, bądź też uwag osoba, która referat napisała, zostaje mailowo poinformowana o poprawkach, jakie należałoby nanieść.
3. Osoby sprawdzające NIE nanoszą żadnych poprawek na przesłanej pracy.
4. Tomik zostanie wysłany do wszystkich osób, których prace w nim się znajdują.
5. O wszystkich terminach osoby zainteresowane powiadamiane są na bieżąco drogą mailową.
6. Referat zostanie odrzucony w przypadku, gdy:
- nie będzie podany tytuł oraz autor pracy,
- nie zostaną wprowadzone poprawki, o których autor został uprzednio poinformowany mailowo,
- praca będzie napisana ‘byle jak’.

II REFERAT
1. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie sama proponuje temat lub mailowo informuje o chęci zapoznania się z tematami, które mogą zostać zaproponowane.
2. Udostępniana jest literatura lub też materiały związane z danym zagadnieniem.
3. W przypadku tekstów angielskich możliwe jest wsparcie w tłumaczeniu. Osoba zainteresowana tą formą pomocy, powinna wcześniej podać zakres stron do tłumaczenia (w przypadku, gdy literatura została dostarczona mailowo), bądź też wysłać skany stron do przetłumaczenia.
4. Konsultacje związane z pisaniem referatu mogą odbywać się w dowolnym momencie pisania pracy.
5. Referat powinien zostać nadesłany w pliku tekstowym.
6. Możliwe jest również dołączenie prezentacji do danego referatu. Zostanie ona umieszczona na płycie CD i dołączona do wersji papierowej Tomiku.

III TOMIK
1. Składał się będzie z dwóch części. Pierwsza część zawierać będzie prace napisane na poziomie podstawowym, druga na poziomie rozszerzonym.
2. Referaty będą układane alfabetycznie (biorąc pod uwagę nazwisko autora).
3. Tomik zostanie wydany, gdy do każdej części zostanie zgłoszonych co najmniej 10 prac.
4. Tomik zostanie również wydany w formie papierowej wraz z płytą CD, na której zamieszczone będą prezentacje.

IV UWAGI KOĹCOWE

1. W razie jakichkolwiek pytaĹ proszę kontaktować się z osobami nadzorującymi projekt.
2. W momencie odebrania maila z pracą wysłane zostaje potwierdzenie jej otrzymania.