Skocz do zawartości

  •  
  • Mini kompendium
  • MimeTeX
  • Regulamin

lostBlog 'Zadania z równań Lagrange'a II rodzaju- spis zadań

Napisane przez lost, 25 May 2014 - - - - - - · 5621 wyświetleń

Spis rozwiązanych zadań:
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10


Zadanie 10

Napisane przez lost, 25 May 2014 - - - - - - · 1223 wyświetleń

Układ składa się z dwóch klocków 1 i 2 o masach m_1 i m_2 poruszających się pionowo w polu grawitacyjnym, z krążka 3 o masie m_3 , promieniu r_3 i masowym momencie bezwładności J_3 oraz z krążka 4 o masie m_4 , promieniu r_4 i masowym momencie bezwładności J_4 . Na krążek 4 działa moment napędzający M . Wykorzystując równania Lagrange’a II rodzaju, o...


Zadanie 8

Napisane przez lost, 25 May 2014 - - - - - - · 1301 wyświetleń

Układ składa się z dwóch ciężarków 1 i 2 o masach m_1 i m_2 oraz dwóch jednorodnych walców 3 i 4 o masach m_2 i m_4 , które połączone są nieważką nierozciągliwą liną. Do ciężarka 1 zamocowano sprężynę o współczynniku c , a do ciężarka 2 tłumik wiskotyczny o współczynniku tłumienia b . Wykorzystując równania Lagrange’a II rodzaju określić równanie różni...


Zadanie 9

Napisane przez lost, 25 May 2014 - - - - - - · 1257 wyświetleń

Manipulator robota o dwóch stopniach swobody składa się z dwóch członów: pionowego 1 o masowym momencie bezwładności J_1 względem osi obrotu z oraz poziomego 2 o masie m_2 i masowym momencie bezwładności J_{2C} względem osi przechodzącej przez środek masy równoległej do osi z . Człony połączone są parą postępową. Na człon 1 działa moment M , zaś na cz...


Zadanie 7

Napisane przez lost, 25 May 2014 - - - - - - · 1027 wyświetleń

Układ składa się z klocka 1 masie m_1 poruszającego się poziomo oraz jednorodnego pręta 2 o masie m_2 i długości L . Klocek połączono sprężyną o współczynniku sztywności k z ostoją. Wykorzystując równania Lagrange’a II rodzaju, określić równania różniczkowe ruchu układu i zapisać je w postaci macierzowej, przyjmując za współrzędne uogólnione współrzędn...