Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Najwyżej oceniana treść


#3125 MimeTeX - poradnik użytkownika

Napisane przez matma4u w 06.01.2008 - 13:42

Spis treści (kliknij w interesujący Cię temat)

Na naszym forum wszelkie wyrażenia matematyczne należy zapisywać za pomocą specjalnego "języka" MimeTeX, który później jest przekształcany przez skrypt (pewnego rodzaju program) do postaci "miłej" dla oka.
Pamiętaj, by po napisaniu wyrażenia umieścić go pomiędzy znacznikami [TeX] [/TeX]
[TeX]Tutaj wpisz wyrażenie matematyczne[/TeX]
Spróbujmy napisać proste równanie w "języku" MimeTeX. Wpisanie w treści wiadomości następującej linijki:
[TeX]f(x)=ax+b[/TeX]
spowoduje wyświetlenie f(x)=ax+b .
Mam nadzieję że idea "języka" MimeTeX jest już dla wszystkich jasna. Dalej zamieszczamy więc przykłady konkretnych operatorów i oznaczeń, które w połączeniu ze sobą mogą stworzyć naprawdę rozbudowane wyrażenia matematyczne.


Rozmiar czcionki
Rozmiar czcionki Kod Efekt
bardzo mała
[TeX]\tiny {TEKST}[/TeX]
\tiny {TEKST}
mała
[TeX]\small {TEKST}[/TeX]
\small {TEKST}
normalna
[TeX]\normalsize {TEKST}[/TeX]
\normalsize {TEKST}
duża
[TeX]\large {TEKST}[/TeX]
\large {TEKST}
większa
[TeX]\Large {TEKST}[/TeX]
\Large {TEKST}
największa
[TeX]\LARGE {TEKST}[/TeX]
\LARGE {TEKST}
ogromna
[TeX]\huge {TEKST}[/TeX]
\huge {TEKST}
olbrzymia
[TeX]\Huge {TEKST}[/TeX]
\Huge {TEKST}


Kolor czcionki
Kolor czcionki Kod Efekt
czerwona
[TeX]\re {TEKST}[/TeX]
\re {TEKST}
niebieska
[TeX]\bl {TEKST}[/TeX]
\bl {TEKST}
zielona
[TeX]\gr {TEKST}[/TeX]
\gr {TEKST}


Spacje (odstępy pomiędzy znakami)
Spacja Kod Efekt
mała
[TeX]a \, b[/TeX]
\LARGE a \, b
średnia
[TeX]a \; b[/TeX]
\LARGE a \; b
duża
[TeX]a \qquad b[/TeX]
\LARGE a \qquad b


Indeks górny i dolny
Indeksy górne i wykładniki otrzymujemy za pomocą znaku ^, a dolne stosując _
Rodzaj indeksu Kod Efekt
górny
[TeX]a^x[/TeX]
\LARGE a^x
dolny
[TeX]a_x[/TeX]
\LARGE a_x
górny i dolny
[TeX]a_y^x[/TeX] lub [TeX]a^x_y[/TeX]
\LARGE a_y^x


Alfabet grecki
1. Małe litery

\begin{array}{|cc|cc|cc|cc|} Znak & Kod& Znak & Kod& Znak & Kod&  Znak &Kod\\ \hline\\ \hline \alpha&\backslash alpha &\beta&\backslash beta  &\gamma&\backslash gamma &\delta&\backslash delta\\ \epsilon&\backslash  epsilon &\varepsilon&\backslash varepsilon &\zeta&\backslash zeta  &\eta&\backslash eta\\ \theta&\backslash theta &\iota&\backslash iota  &\kappa&\backslash kappa& \lambda& \backslash lambda\\ \mu&\backslash mu  &\nu&\backslash nu &\xi&\backslash xi &\o&\backslash o\\  \pi&\backslash pi &\rho&\backslash rho &\varrho&\backslash varrho  &\sigma&\backslash sigma\\ \varsigma&\backslash varsigma &\tau&\backslash  tau &\upsilon&\backslash upsilon &\phi& \backslash phi\\ \varphi&\backslash  varphi &\chi&\backslash chi &\psi&\backslash psi &\omega&\backslash  omega \\ \hline \end{array}


2. Duże litery

\begin{array}{|cc|cc|cc|cc|} Znak & Kod& Znak & Kod& Znak & Kod&  Znak &Kod\\ \hline\\ \hline \Gamma&\backslash Gamma &\Lambda&\backslash Lambda  &\Sigma&\backslash Sigma& \Psi&\backslash Psi\\ \Delta&\backslash Delta  &\Xi&\backslash Xi &\Upsilon&\backslash Upsilon & \Omega&\backslash  Omega\\ \Theta&\backslash Theta &\Pi&\backslash Pi &\Phi&\backslash  Phi& & \\ \hline \end{array}

Pierwiastek dowolnego stopnia
\sqrt[n]{x+y}
[TeX]\sqrt[n]{x+y}[/TeX]
gdzie:
n - oznacza stopień pierwiastka
x+y - wyrażenie pod pierwiastkiem
Polecenie sqrt{x} zawsze będzie oznaczać pierwiastek kwadratowy z liczby x
\sqrt{x}

Układy równań
\{ xyz=25 \\ x+y+z=12 \\ x-y+z=10

[TeX]\{ xyz=25 \\ x+y+z=12 \\ x-y+z=10[/TeX]
gdzie:

{ - oznacza klamrę w układzie równań, może to być również ( [ <
Jeśli chcemy by nasz układ miał z lewej strony znak { a z prawej ] należy użyć polecenia:

[TeX]\{ xyz=25\\ x+y+z=12\\ x-y+z=10 \][/TeX]
\{ xyz=25\\ x+y+z=12\\ x-y+z=10 \>

Ułamki
Znak kreski ułamkowej uzyskujemy poprzez polecenie\frac lub \over

\LARGE\frac{x}{y}

[TeX]\frac{x}{y}[/TeX] [TeX]{x \over y}[/TeX]
gdzie:

x - oznacza wyrażenie w liczniku

y - oznacza wyrażenie w mianowniku

Macierze i tabele
1. Macierze

\begin{matrix} x & y \\ z & v \\ x & z \end{matrix}

[TeX]\begin{matrix} x & y \\ z & v \\ x & z \end{matrix}[/TeX]
\begin{vmatrix}x & y \\ z & v \\ x & z\end{vmatrix}

[TeX]\begin{vmatrix}x & y \\ z & v \\ x & z\end{vmatrix}[/TeX]
\begin{Vmatrix}x & y \\ z & v \\ x & z\end{Vmatrix}

[TeX]\begin{Vmatrix}x & y \\ z & v \\ x & z\end{Vmatrix}[/TeX]
\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 &  \cdots & 0\end{bmatrix}

[TeX]\begin{bmatrix}0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 &
  \cdots & 0\end{bmatrix}[/TeX]
\begin{Bmatrix}x & y \\ z & v \\x & z\end{Bmatrix}

[TeX]\begin{Bmatrix}x & y \\ z & v \\x & z\end{Bmatrix}[/TeX]
\begin{pmatrix}x & y \\z & v \\x & z \end{pmatrix}

[TeX]\begin{pmatrix}x & y \\z & v \\x & z \end{pmatrix}[/TeX]

\left[\begin{array}{ccc}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{array}\right]

\left[\begin{array}{ccc}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{array}\right]
l - wyrównanie zawartości kolumny do lewej

c - wyrównanie zawartości kolumny do środka

r - wyrównanie zawartości kolumny do prawej

\ - przejście do nowego wiersza2. Tabele

<br />\\  \begin{array} {|l.c.r.r|}\hline<br />\\  matma & jest & super & OK! \\ \hline<br />\\  OK! & super & jest & matma \\ \hline<br />\\  -2 & -2 & 0 & 3 \\ \hline\end{array}<br />\\

[TeX]<br />
  \begin{array} {|l.c.r.r|}\hline<br />
  matma & jest & super & OK! \\ \hline<br />
  OK! & super & jest & matma \\ \hline<br />
  -2 & -2 & 0 & 3 \\ \hline\end{array}<br />
  [/TeX]

hline - linia pozioma

. - linia przerywana pionowa

| - linia ciągła pionowa

Relacje
\begin{array}{|cc|cc|cc|cc|} Znak & Kod& Znak & Kod& Znak & Kod&  Znak &Kod\\ \hline\\ \hline<br />\\  \le&\backslash le &\not \le&\backslash not \backslash le&\ge&\backslash  ge& \not \ge&\backslash not \backslash ge\\<br />\\  \neq&\backslash neq &\equiv&\backslash equiv &\not \equiv&\backslash not  \backslash equiv & \sim&\backslash sim\\<br />\\  \not\sim&\backslash not \backslash sim &\simeq&\backslash simeq &\not  \simeq&\backslash not \backslash simeq & \approx& \backslash approx\\<br />\\  \not \approx&\backslash not \backslash approx &\subset&\backslash subset  &\subseteq&\backslash subseteq &\supset&\backslash supset\\<br />\\  \supseteq&\backslash supseteq &\in&\backslash in &\not \in&\backslash not  \backslash in &\ni&\backslash ni\\<br />\\  \parallel&\backslash parallel &\perp&\backslash perp &\mid&\backslash mid  &\vdash& \backslash vdash\\ \hline \end{array}

Całki
Kod Efekt
[TeX]\int[/TeX]
\LARGE\int
[TeX]\int_{0}^{1}[/TeX]
\LARGE\int_{0}^{1}
[TeX]\iint[/TeX]
\LARGE\iint
[TeX]\iiint[/TeX]
\LARGE\iiint
[TeX]\oint[/TeX]
\LARGE\oint


Strzałki
\begin{array}{|cc|cc|cc|} Znak & Kod& Znak & Kod& Znak & Kod\\  \hline\\ \hline<br />\\  \leftarrow&\backslash leftarrow &\Leftarrow&\backslash  Leftarrow&\nwarrow&\backslash nwarrow\\<br />\\  \rightarrow&\backslash rightarrow& \Rightarrow&\backslash  Rightarrow&\nearrow&\backslash nearrow\\<br />\\  \uparrow&\backslash uparrow &\Uparrow&\backslash Uparrow  &\swarrow&\backslash swarrow\\<br />\\  \downarrow&\backslash downarrow & \Downarrow& \backslash Downarrow  &\searrow&\backslash searrow\\ \hline \end{array}

Wektory
 \vec{a}
[TeX]\vec{a} [/TeX]
 \vec{AB}
[TeX]\vec{AB}[/TeX]
A\perp B
A\perp B
Kropki
Kod Efekt
[TeX]\ldots[/TeX]
\LARGE\ldots
[TeX]\cdots[/TeX]
\LARGE\cdots
[TeX]\vdots[/TeX]
\LARGE\vdots
[TeX]\ddots[/TeX]
\LARGE\ddots
[TeX]f\circ g[/TeX]
\LARGE f\circ g
[TeX]f \cdot g[/TeX]
\LARGE f\cdot g


Działania na zbiorach
Działanie Kod Efekt
suma zbiorów A i B
[TeX]A \cup B[/TeX]
\LARGE A \cup B
iloczyn zbiorów A i B
[TeX]A \cap B[/TeX]
\LARGE A \cap B
różnica zbiorów A i B
[TeX]A \backslash B[/TeX]
\LARGE A \backslash B

 • 18


#98108 Podziękowania dla użytkowników forum

Napisane przez Diona w 07.03.2012 - 19:45

Wielkie podziękowania dla:

-sakhmet
-bb314
-octahedron
-bronstein
-KCN
-irena_1
-tadpod
-janusz

Dzięki Wam udało mi się wkońcu zaliczyć Analizę Matematyczną.
Dzięki za wskazówki, rozwiązania oraz naprowadzanie w dobrym kierunku.
,,Moja" matematyka stała się odrobinę lepsza i to dzięki Wam.

Pozdrawiam serdecznie
 • 7


#99089 Ekstrema lokalne i przegięcia

Napisane przez bb314 w 30.03.2012 - 15:59

\bl f(x)=1,5x^4+4x^3+3x^2+2a)
\bl f'(x)=1,5\cdot 4x^{4-1}+4\cdot 3x^{3-1}+3\cdot 2x^{2-1}+0=6x^3+12x^2+6x=6x(x^2+2x+1)=\ \bl 6x(x+1)^2

f'(x)=0\gr\ \Rightarrow\ 6x(x+1)^2=0\gr\ \Rightarrow\ \bl x_1=0\ \vee\ x_2=-1

f'(x)>0\gr\ \Rightarrow\ \re x>0\gr\ \Rightarrow\ funkcja jest rosnąca

f'(x)<0\gr\ \Rightarrow\ \re x<0\gr\ \Rightarrow\ funkcja jest malejąca

\bl f''(x)=\(f'(x)\)'=\(6x^3+12x^2+6x\)'=6\cdot 3x{3-1}+12\cdot 2x^{2-1}+6\cdot 1x^{1-1}=18x^2+24x+6=\ \bl 6(3x^2+4x+1)

f''(x_1)=f''(0)=6(3\cdot 0^2+4\cdot 0+1)=6(0+0+1)=6>0\gr\ \Rightarrow\ w \re x_1 jest minimum lokalne

f''(x_2)=f''(-1)=6[3\cdot (-1)^2+4\cdot(-1)+1]=6(3\cdot 1-4+1)=6(3-4+1)=6\cdot 0=0\gr\ \Rightarrow\ w \re x_2 jest przegięcie


b)
f''(x)=0\gr\ \Rightarrow\ 3x^2+4x+1=0\gr\ \Rightarrow\ \re x_2=-1\ \vee\ x_3=-\frac{1}{3}\gr\ \Rightarrow\ w \re x_2\ i\ x_3przegięcia

f''(x)>0\gr\ \Rightarrow\ dla \re x\in(-\infty,\ -1)\cup(-\frac{1}{3},\ \infty) funkcja jest wypukła

f''(x)<0\gr\ \Rightarrow\ dla \re x\in(-1,\ -\frac{1}{3}) funkcja jest wklęsła \ \ \ :shifty:
 • 6


#123146 Całka z pierwiastka ze zbioru Dróbka Szymański 574j

Napisane przez Mariusz M w 22.08.2015 - 19:43

\int{\frac{-4t^2}{\left(t^2-1\right)^4}\mbox{d}t}

 

R\left(t\right)=\left(t^2-1\right)^4\\</p>\\<p>R'\left(t\right)=4\left(t^2-1\right)^3\cdot 2t=8t\left(t^2-1\right)^3\\</p>\\<p>\gcd{\left(\left(t^2-1\right)^4,8t\left(t^2-1\right)^3\right)}=\left(t^2-1\right)^3</p>\\<p>

 

\int{\frac{-4t^2}{\left(t^2-1\right)^4}\mbox{d}t}=\frac{a_{5}t^5+a_{4}t^4+a_{3}t^3+a_{2}t^2+a_{1}t+a_{0}}{\left(t^2-1\right)^3}+\int{\frac{b_{1}t+b_{0}}{t^2-1}\mbox{d}t}\\</p>\\<p>\frac{-4t^2}{\left(t^2-1\right)^4}=\frac{\left(5a_{5}t^4+4a_{4}t^3+3a_{3}t^2+2a_{2}t+a_{1}\right)\left(t^2-1\right)^3-\left(a_{5}t^5+a_{4}t^4+a_{3}t^3+a_{2}t^2+a_{1}t+a_{0}\right)\left(t^2-1\right)^2\cdot 6t}{\left(t^2-1\right)^6}+\frac{b_{1}t+b_{0}}{t^2-1}\\</p>\\<p>\frac{-4t^2}{\left(t^2-1\right)^4}=\frac{\left(5a_{5}t^4+4a_{4}t^3+3a_{3}t^2+2a_{2}t+a_{1}\right)\left(t^2-1\right)-6t\left(a_{5}t^5+a_{4}t^4+a_{3}t^3+a_{2}t^2+a_{1}t+a_{0}\right)+\left(b_{1}t+b_{0}\right)\left(t^2-1\right)^3}{\left(t^2-1\right)^4}\\</p>\\<p>-4t^2=\left(5a_{5}t^4+4a_{4}t^3+3a_{3}t^2+2a_{2}t+a_{1}\right)\left(t^2-1\right)-6t\left(a_{5}t^5+a_{4}t^4+a_{3}t^3+a_{2}t^2+a_{1}t+a_{0}\right)+\left(b_{1}t+b_{0}\right)\left(t^6-3t^4+3t^2-1\right)\\</p>\\<p>-4t^2=\left(5a_{5}t^6+4a_{4}t^5+3a_{3}t^4+2a_{2}t^3+a_{1}t^2-5a_{5}t^4-4a_{4}t^3-3a_{3}t^2-2a_{2}t-a_{1}\right)-\left(6a_{5}t^6+6a_{4}t^5+6a_{3}t^4+6a_{2}t^3+6a_{1}t^2+6a_{0}t\right)</p>\\<p>+\left(b_{1}t^7-3b_{1}t^5+3b_{1}t^3-b_{1}t+b_{0}t^6-3b_{0}t^4+3b_{0}t^2-b_{0}\right)\\</p>\\<p>-4t^2=b_{1}t^{7}+\left(b_{0}-a_{5}\right)t^6+\left(-3b_{1}-2a_{4}\right)t^5+\left(-3b_{0}-3a_{3}-5a_{5}\right)t^4+\left(3b_{1}-4a_{2}-4a_{4}\right)t^3+\left(3b_{0}-5a_{1}-3a_{3}\right)t^2<br>\\+\left(-b_{1}-2a_{2}-6a_{0}\right)t+\left(-b_{0}-a_{1}\right)\\</p>\\<p>

 

\begin{cases}b_{1}=0\\b_{0}-a_{5}=0\\-3b_{1}-2a_{4}=0\\-3b_{0}-3a_{3}-5a_{5}=0\\3b_{1}-4a_{2}-4a_{4}=0\\3b_{0}-5a_{1}-3a_{3}=-4\\-b_{1}-2a_{2}-6a_{0}=0\\-b_{0}-a_{1}=0\end{cases}\\</p>\\<p>\begin{cases}b_{1}=0\\b_{0}=a_{5}\\a_{4}=0\\-3a_{3}-8a_{5}=0\\a_{2}=0\\-8a_{1}-3a_{3}=-4\\-b_{1}-2a_{2}-6a_{0}=0\\b_{0}=-a_{1}\end{cases}\\</p>\\<p>\begin{cases}b_{1}=0\\b_{0}=a_{5}\\a_{4}=0\\-3a_{3}+8a_{1}=0\\a_{2}=0\\-8a_{1}-3a_{3}=-4\\a_{0}=0\\b_{0}=-a_{1}\end{cases}\\</p>\\<p>\begin{cases}b_{1}=0\\b_{0}=a_{5}\\a_{4}=0\\8a_{1}=3a_{3}\\a_{2}=0\\3a_{3}=2\\a_{0}=0\\a_{5}=-a_{1}\end{cases}\\</p>\\<p>\begin{cases}b_{1}=0\\4b_{0}=-1\\a_{4}=0\\4a_{1}=1\\a_{2}=0\\3a_{3}=2\\a_{0}=0\\4a_{5}=-1\end{cases}\\</p>\\<p>

 

 

\int{\frac{-4t^2}{\left(t^2-1\right)^4}\mbox{d}t}=\frac{-\frac{1}{4}t^5+\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{4}t}{\left(t^2-1\right)^3}-\frac{1}{4}\int{\frac{\mbox{d}t}{t^2-1}}\\</p>\\<p>-\frac{1}{4}\int{\frac{\mbox{d}t}{t^2-1}}=\int{\frac{A}{t-1}\mbox{d}t}+\int{\frac{B}{t+1}\mbox{d}t}\\</p>\\<p>-\frac{1}{4}\frac{1}{t^2-1}=\frac{A}{t-1}+\frac{B}{t+1}\\</p>\\<p>-\frac{1}{4}=A\left(t-1\right)+B\left(t+1\right)\\</p>\\<p>\begin{cases}A+B=0\\A-B=-\frac{1}{4}\end{cases}\\</p>\\<p>\begin{cases}B=-A\\2A=-\frac{1}{4}\end{cases}\\</p>\\<p>\begin{cases}B=-A\\A=-\frac{1}{8}\end{cases}\\</p>\\<p>-\frac{1}{4}\int{\frac{\mbox{d}t}{t^2-1}}=-\frac{1}{8}\int{\frac{1}{t-1}\mbox{d}t}+\frac{1}{8}\int{\frac{1}{t+1}\mbox{d}t}\\</p>\\<p>-\frac{1}{4}\int{\frac{\mbox{d}t}{t^2-1}}=\frac{1}{8}\ln{\left|\frac{t+1}{t-1}\right|}+C\\</p>\\<p>\int{\frac{-4t^2}{\left(t^2-1\right)^4}\mbox{d}t}=\frac{-\frac{1}{4}t^5+\frac{2}{3}t^3+\frac{1}{4}t}{\left(t^2-1\right)^3}+\frac{1}{8}\ln{\left|\frac{t+1}{t-1}\right|}+C\\</p>\\<p>

 


 • 6


#123128 Całka z pierwiastka ze zbioru Dróbka Szymański 574j

Napisane przez Mariusz M w 21.08.2015 - 08:30

Ja podałem podstawienia które sprowadzą tę całkę do całki z funkcji wymiernej

 

Oto moje próby obliczenia

 

\int{\sqrt{x+sqrt{x}}\mbox{d}x}\\<br>\\t^2=x\\<br>\\2t\mbox{d}t=\mbox{d}x\\<br>\\\int{2t\sqrt{t^2+t}\mbox{d}t}\\<br>\\\sqrt{t^2+t}=u-t\\<br>\\t^2+t=u^2-2ut+t^2\\<br>\\t=u^2-2ut\\<br>\\2ut+t=u^2\\<br>\\t\left(2u+1\right)=u^2\\<br>\\t=\frac{u^2}{2u+1}\\<br>\\u-t=\frac{2u^2+u-u^2}{2u+1}=\frac{u^2+u}{2u+1}\\<br>\\\mbox{d}t=\frac{2u\left(2u+1\right)-2u^2}{\left(2u+1\right)^2}\mbox{d}u\\<br>\\\mbox{d}t=\frac{2u^2+2u}{\left(2u+1\right)^2}\mbox{d}u\\<br>\\\int{\frac{2u^2}{2u+1}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}\cdot\frac{2u^2+2u}{\left(2u+1\right)^2}\mbox{d}u}\\<br>\\=\int{\frac{4u^2\left(u^2+u\right)^2}{\left(2u+1\right)^4}\mbox{d}u}\\<br>\\=\int{\frac{4u^6+8u^5+4u^4}{\left(2u+1\right)^4}\mbox{d}u}\\<br>\\4u^6+8u^5+4u^4-\frac{1}{4}u^2\left(16u^4+32u^3+24u^2+8u+1\right)=-2u^4-2u^3-\frac{1}{4}u^2\\<br>\\-2u^4-2u^3-\frac{1}{4}u^2-\left(-\frac{1}{8}\right)\left(16u^4+32u^3+24u^2+8u+1\right)=2u^3+\frac{11}{4}u^2+u+\frac{1}{8}\\<br>\\=\int{\left(\frac{1}{4}u^2-\frac{1}{8}\right)\mbox{d}u}+\int{\frac{2u^3+\frac{11}{4}u^2+u+\frac{1}{8}}{\left(2u+1\right)^4}\mbox{d}u}\\<br>\\=\int{\left(\frac{1}{4}u^2-\frac{1}{8}\right)\mbox{d}u}+\int{\frac{A}{2u+1}\mbox{d}u}+\int{\frac{B}{\left(2u+1\right)^2}\mbox{d}u}+\int{\frac{C}{\left(2u+1\right)^3}\mbox{d}u}+\int{\frac{D}{\left(2u+1\right)^4}\mbox{d}u}\\<br>\\A\left(2u+1\right)^3+B\left(2u+1\right)^2+C\left(2u+1\right)+D=2u^3+\frac{11}{4}u^2+u+\frac{1}{8}\\<br>\\A\left(8u^3+12u^2+6u+1\right)+B\left(4u^2+4u+1\right)+C\left(2u+1\right)+D=2u^3+\frac{11}{4}u^2+u+\frac{1}{8}\\<br>\\\begin{cases}8A=2\\12A+4B=\frac{11}{4}\\6A+4B+2C=1\\A+B+C+D=\frac{1}{8}\end{cases}\\<br>\\\begin{cases}A=\frac{1}{4}\\B=-\frac{1}{16}\\C=-\frac{1}{8}\\D=\frac{1}{16}\end{cases}\\</p>\\<p>=\int{\left(\frac{1}{4}u^2-\frac{1}{8}\right)\mbox{d}u}+\frac{1}{8}\int{\frac{2}{2u+1}\mbox{d}u}-\frac{1}{32}\int{\frac{2}{\left(2u+1\right)^2}\mbox{d}u}-\frac{1}{16}\int{\frac{2}{\left(2u+1\right)^3}\mbox{d}u}+\frac{1}{32}\int{\frac{2}{\left(2u+1\right)^4}\mbox{d}u}\\<br>\\=\frac{1}{12}u^3-\frac{1}{8}u+\frac{1}{32}\cdot\frac{1}{2u+1}+\frac{1}{32}\cdot\frac{1}{\left(2u+1\right)^2}-\frac{1}{96}\cdot\frac{1}{\left(2u+1\right)^3}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C\\</p>\\<p>f^{\left(0\right)}=\frac{1}{12}u^3-\frac{1}{8}u\\</p>\\<p>f^{\left(1\right)}=\frac{1}{4}u^2-\frac{1}{8}\\</p>\\<p></p>\\<p>f^{\left(2\right)}=\frac{1}{2}u\\</p>\\<p>f^{\left(3\right)}=\frac{1}{2}\\</p>\\<p>f^{\left(0\right)}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{96}+\frac{1}{16}=\frac{5}{96}\\</p>\\<p>f^{\left(1\right)}\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{16}-\frac{1}{8}=-\frac{1}{16}\\</p>\\<p></p>\\<p>f^{\left(2\right)}\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{4}\\</p>\\<p>f^{\left(3\right)}\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\\</p>\\<p>\frac{1}{12}u^3-\frac{1}{8}u=\frac{5}{96}-\frac{1}{16}\left(u+\frac{1}{2}\right)-\frac{1}{8}\left(u+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{12}\left(u+\frac{1}{2}\right)^3\\</p>\\<p></p>\\<p>\frac{1}{12}u^3-\frac{1}{8}u=\frac{5}{96}-\frac{1}{32}\left(2u+1\right)-\frac{1}{32}\left(2u+1\right)^2+\frac{1}{96}\left(2u+1\right)^3\\</p>\\<p>=-\frac{1}{32}\left(2u+1\right)-\frac{1}{32}\left(2u+1\right)^2+\frac{1}{96}\left(2u+1\right)^3+\frac{1}{32}\cdot\frac{1}{2u+1}+\frac{1}{32}\cdot\frac{1}{\left(2u+1\right)^2}-\frac{1}{96}\cdot\frac{1}{\left(2u+1\right)^3}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C_{1}\\<br>\\=-\frac{1}{32}\cdot\frac{\left(2u+1\right)^2-1}{\left(2u+1\right)}-\frac{1}{32}\cdot\frac{\left(2u+1\right)^4-1}{\left(2u+1\right)^2}+\frac{1}{96}\cdot\frac{\left(2u+1\right)^6-1}{\left(2u+1\right)^3}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=-\frac{1}{8}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}-\frac{1}{4}\cdot\frac{u^2+u}{\left(2u+1\right)}\cdot\frac{2u^2+2u+1}{2u+1}+\frac{1}{96}\frac{\left(\left(2u+1\right)^3+1\right)\left(\left(2u+1\right)^3-1\right)}{\left(2u+1\right)^3}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=-\frac{1}{8}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}-\frac{1}{4}\cdot\frac{u^2+u}{\left(2u+1\right)}\cdot\frac{2u^2+2u+1}{2u+1}+\frac{1}{24}\frac{\left(u+1\right)\left(4u^2+2u+1\right)\left(u\left(4u^2+6u+3\right)\right)}{\left(2u+1\right)^3}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=-\frac{1}{8}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}-\frac{1}{4}\cdot\frac{u^2+u}{\left(2u+1\right)}\cdot\frac{2u^2+2u+1}{2u+1}+\frac{1}{24}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}\cdot\frac{\left(4u^2+2u+1\right)\left(4u^2+6u+3\right)}{\left(2u+1\right)^2}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=-\frac{1}{8}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}-\frac{1}{4}\cdot\frac{u^2+u}{\left(2u+1\right)}\cdot\frac{2u^2+2u+1}{2u+1}+\frac{1}{24}\cdot\frac{u^2+u}{2u+1}\cdot\frac{4u^2+2u+1}{2u+1}\cdot\frac{4u^2+6u+3}{2u+1}+\frac{1}{8}\ln{\left|2u+1\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=-\frac{1}{8}\sqrt{t^2+t}-\frac{1}{4}\left(2t+1\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{24}\left(4t+1\right)\left(4t+3\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{8}\ln{\left|2t+1+2\sqrt{t^2+t}\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=-\frac{1}{8}\sqrt{t^2+t}-\frac{1}{4}\left(2t+1\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{24}\left(16t^2+16t+3\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{8}\ln{\left|2t+1+2\sqrt{t^2+t}\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=\frac{1}{24}\left(16t^2+16t+3-12t-6-3\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{8}\ln{\left|2t+1+2\sqrt{t^2+t}\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=\frac{1}{24}\left(16t^2+4t-6\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{8}\ln{\left|2t+1+2\sqrt{t^2+t}\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=\frac{1}{12}\left(8t^2+2t-3\right)\sqrt{t^2+t}+\frac{1}{8}\ln{\left|2t+1+2\sqrt{t^2+t}\right|}+C_{1}\\</p>\\<p>=\frac{1}{12}\left(8x+2\sqrt{x}-3\right)\sqrt{x+\sqrt{x}}+\frac{1}{8}\ln{\left|2\sqrt{x}+1+2\sqrt{x+\sqrt{x}}\right|}+C_{1}\\<br>\\

 

\int{\sqrt{x+\sqrt{x}}\mbox{d}x}=\int{\sqrt{\sqrt{x}\left(\sqrt{x}+1\right)}\mbox{d}x}\\</p>\\<p>=\int{x^{\frac{1}{4}}\left(1+x^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}\mbox{d}x}\\</p>\\<p>m=\frac{1}{4}\\</p>\\<p>n=\frac{1}{2}\\</p>\\<p>p=\frac{1}{2}\\</p>\\<p>\frac{m+1}{n}=\frac{5}{4}\cdot 2=\frac{5}{2}\not \in \mathbb{Z}\\</p>\\<p>\frac{m+1}{n}+p=\frac{5}{4}\cdot 2+\frac{1}{2}=3 \in \mathbb{Z}\\</p>\\<p>t^2=1+\frac{1}{\sqrt{x}}\\</p>\\<p>


 • 6


#123126 Całka z pierwiastka ze zbioru Dróbka Szymański 574j

Napisane przez Jarekzulus w 21.08.2015 - 01:18

Jeszcze jeden zwariowany pomysł

 

\int \sqrt{x+\sqrt{x}}dx

 

Tym razem podstawienie                   u=\sqrt{x}                          du=\frac{1}{2\sqrt{x}}dx                     \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 du

 

\int\sqrt{\sqrt{x} + x} dx = \int 2 u \sqrt{u^{2} + u} du

 

Jeśli teraz dodamy i odejmiemy dostaniemy              u = u +\frac{1}{2}- \frac{1}{2}

 

2 \int u \sqrt{u^{2} + u} du = 2 \int \left(\left(u + \frac{1}{2}\right) \sqrt{u^{2} + u} - \frac{1}{2} \sqrt{u^{2} + u}\right) du          Korzystając z addytywności mamy dwie całki

 

=2 \int \left(u + \frac{1}{2}\right) \sqrt{u^{2} + u} d u + 2 \int \left(- \frac{1}{2} \sqrt{u^{2} + u}\right)du

 

Pierwsza z całek: Robimy podstawienie               v=u+u^2              dv=(1+2u)du              \(\frac{1}{2}+u\)du=\frac{dv}{2}

 

=2 \int \left(u + \frac{1}{2}\right) \sqrt{u^{2} + u} d u=\int \frac{\sqrt{v}dv}{2}=\int \sqrt{v}dv=\frac{2}{3}v^{\frac{3}{2}}+C=\frac{2}{3}\sqrt{v^3}+C=\frac{2}{3}\sqrt{\(u+u^2\)^3}+C

 

Druga z całek       Sprowadzamy do postaci kanonicznej                   u^{2} + u = \left( u + \frac{1}{2}\right)^{2} - \frac{1}{4}

 

2 \int \left(- \frac{1}{2} \sqrt{u^{2} + u}\right)du= - \int \sqrt{u^{2} + u}du=-\int{\sqrt{\left(u + \frac{1}{2}\right)^{2} - \frac{1}{4}}du

 

Podstawieniem                       u + \frac{1}{2}=v            otrzymamy

 

=-\int{\sqrt{v^{2} - \frac{1}{4}} d v                       a                      podstawieniem                   v=\frac{1}{2} \sec{\left (w \right )}                dv=\frac{1}{2} tg{\left (w \right )} \sec{\left (w \right )} dw

 

I wyłączając przez z pierwiastka \frac{1}{4}          oraz korzystając później z równości    \fbox{tg^2(w)=sec^2(w)-1}                    dostaniemy

 

-\int{\sqrt{v^{2} - \frac{1}{4}} d v=-\int \frac{1}{4} tg^{2}{\left (w \right )} \sec{\left (w \right )} d w=-\frac{1}{4}\int \(sec^2(w)-1\)\cdot \sec{\left (w \right )} d w=-\frac{1}{4}\int sec^3(w)-sec(w) dw

 

Rozwiązania tych całek już były omawiane wyżej w odnośniku.


 • 6


#123125 Całka z pierwiastka ze zbioru Dróbka Szymański 574j

Napisane przez Jarekzulus w 21.08.2015 - 00:29

Mariusz to ja inaczej dla urozmaicenia :) tak wiem można prościej :bober:

 


\int{\sqrt{x+\sqrt{x}}\mbox{d}x}

 

przez części

 

f(x)=\sqrt{x+\sqrt{x}},\:\:f'(x)=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}+1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}},\:\:g'(x)=1,\:\:g(x)=x

 

Co nam da:

 

\int{\sqrt{x+\sqrt{x}}dx=\sqrt{x+\sqrt{x}}x-\int \frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}+1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}xdx=x\sqrt{x+\sqrt{x}}-\int \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+1\right)x}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}dx

 

Ok teraz to "monstrum"

 

\int \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+1\right)x}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}dx=\frac{1}{2}\int \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+1\right)x}{\sqrt{x+\sqrt{x}}}dx

 

Jakoś trzeba to po redukować, więc teraz podstawienie

 

u=\sqrt{x+\sqrt{x}}                                                 x=\frac{2u^2+1}{2}-\frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}

 

du=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}+1}{2\sqrt{x+\sqrt{x}}}dx\quad \:du=\frac{\frac{1}{2\sqrt{x}}+1}{2u}dx,\:\quad \:dx=\frac{2u}{\frac{1}{2\sqrt{x}}+1}du

 

Dzięki temu mamy

 

=\frac{1}{2}\int \frac{\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+1\right)x}{u}\frac{2u}{\frac{1}{2\sqrt{x}}+1}du=\frac{1}{2}\int \:2xdu=\frac{1}{2}\int \:2\left(\frac{2u^2+1}{2}-\frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}\right)du

 

=\int \frac{2u^2+1}{2}-\frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}du=\int \:u^2-\frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}+\frac{1}{2}du=\int \:u^2du-\int \frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}du+\int \frac{1}{2}du

 

Została tylko środkowa do policzenia

 

\int \frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}du=\frac{1}{2}\int \sqrt{4u^2+1}du                 Można tak : Całka z pierwiastka

 

Ale jak już skombinować to może tak:

 

Zrobimy podstawienie trygonometryczne

 

u=\frac{1}{2}tg (v):\quad \quad du=\frac{1}{2 cos^2(v)}dv=\frac{\sec ^2\left(v\right)}{2}dv

 

i dostaniemy

 

=\frac{1}{2}\int \sqrt{4\left(\frac{1}{2}tg \left(v\right)\right)^2+1}\frac{\sec ^2\left(v\right)}{2}dv=\frac{1}{2}\int \frac{\sqrt{tg ^2\left(v\right)+1}\sec ^2\left(v\right)}{2}dv=\frac{1}{4}\int \sqrt{tg ^2\left(v\right)+1}\cdot \sec ^2\left(v\right)dv

 

Korzystając z                                \fbox{\re{1+tg ^2\left(x\right)=\sec ^2\left(x\right)}}

 

=\frac{1}{4}\int \sqrt{\sec ^2\left(v\right)}\cdot \sec ^2\left(v\right)dv=\frac{1}{4}\int \sec ^3\left(v\right)dv

 

Teraz można na kilka sposobów: Patrz tu

 

To może korzystając z wzoru \gr{\fbox{\fbox{\int \:\sec ^n\left(x\right)dx=\frac{\sec ^{n-1}\left(x\right)\sin \left(x\right)}{n-1}+\frac{n-2}{n-1}\int \sec ^{n-2}\left(x\right)dx}}}

 

mamy

 

\int \sec ^3\left(v\right)dv=\frac{\sec ^2\left(v\right)\sin \left(v\right)}{2}+\frac{1}{2}\int \sec \left(v\right)dv

 

więc

 

\frac{1}{4}\int \sec ^3\left(v\right)dv=\frac{1}{4}\(\frac{\sec ^2\left(v\right)\sin \left(v\right)}{2}+\frac{1}{2}\int \sec \left(v\right)dv\)=\frac{1}{4}\(\frac{\sec ^2\left(v\right)\sin \left(v\right)}{2}+\frac{1}{2}\ln \left(tg \left(v\right)+\sec \left(v\right)\right)\)+C

 

bo  \int \:\sec \left(v\right)dv=\ln \left(tg \left(v\right)+\sec \left(v\right)\right)   taki mały skrót bo zaczyna robić się długie :champagne:

Odwracamy podstawienia v=arctg \left(2u\right)

 

I dostaniemy kolosa

 

\frac{1}{4}\(\frac{\sec ^2\left(arctg \left(2u\right)\right)\sin \left(arctg \left(2u\right)\right)}{2}+\frac{1}{2}\ln \left(\tan \left(arctg \left(2u\right)\right)+\sec \left(arctg \left(2u\right)\right)\right)\)+C

 

Czarodziejskimi sposobami można to uprościć do postaci (albo tu)

 

=\frac{1}{4}\(\sqrt{4u^2+1}u+\frac{\ln \left(\sqrt{4u^2+1}+2u\right)}{2}\)+C

 

W całości (te trzy całki) dadzą nam:

 

\int \:u^2du-\int \frac{\sqrt{4u^2+1}}{2}du+\int \frac{1}{2}du=\frac{u^3}{3}-\frac{\sqrt{4u^2+1}u+\frac{\ln \left(\sqrt{4u^2+1}+2u\right)}{2}}{4}+\frac{u}{2}+C

 

Zostaje powrót do zmiennej x :whistle:

 

\frac{\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)^3}{3}-\frac{\sqrt{4\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)^2+1}\sqrt{x+\sqrt{x}}+\frac{\ln \left(\sqrt{4\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)^2+1}+2\sqrt{x+\sqrt{x}}\right)}{2}}{4}+\frac{\sqrt{x+\sqrt{x}}}{2}+C

 

Tak wiem można było łatwiej :devil:  choć przyznacie plusik się należy  :crazy:


 • 6


#111406 Pochodne - wiadomości podstawowe (1)

Napisane przez Jarekzulus w 26.11.2013 - 01:36

Pochodna - pojecie to zostało wprowadzone zdefiniowane niezależnie przez dwóch matematyków: I.Newtona i G.W.Leibniza.

 

Jeśli funkcja f(x) jest określona w pewnym otoczeniu punkty x_0 to pochodną funkcji f(x) w punkcie x_0 nazywamy granicę ilorazu różnicowego (o ile taka granica istnieje) czyli:

 

\re{\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x)}{h}}

 

gdzie h jest przyrostem zmiennej niezależnej x (często oznaczane jako \Delta x)

 

Graficznie przedstawia to rysunek:

 

wykres214.jpg

Pamiętajmy ze h dąży 0, dzięki pochodnej dostajemy odpowiedź jak zmieni się wartość funkcji f(x) przy minimalnym przyroście zmiennej x.

 

Jeśli funkcja posiada pochodną w każdym punkcie swojej dziedziny, to możemy wyznaczyć funkcję g(x) która każdemu elementowi funkcji punktowi dziedziny funkcji f(x) przypisuje wartość pochodnej funkcji f(x) w tym punkcie. Funkcję g(x) nazywamy krótko "pochodną f".

 

Pochodną oznaczamy na kilka sposobów:

g(x)=f'(x)=\frac{df(x)}{dx}=y'=\frac{dy}{dx}

 

Funkcję dla której istnieje pochodna w danym punkcie nazywamy funkcją różniczkowalną w danym punkcie. Analogicznie jeśli istnieje pochodna danej funkcji na pewnym zbiorze mówimy, że funkcja jest różniczkowalna na tym zbiorze.

 

WZORY I WŁASNOŚCI

 

1. Pochodna z iloczynu stałej i funkcji:

\left( a\cdot f \left( x \right) \right) '=\lim\limits_{h\to0}\frac{a\cdot f \left( x+h \right) -a\cdot f \left( x \right) }{h}=a\cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=a\cdot f' \left( x \right)

 

2. Pochodna sumy i różnicy dwóch (lub więcej) funkcji:

\left( f \left( x \right) +g \left( x \right) \right) '=\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) +g \left( x+h \right) - \left( f \left( x \right) +g \left( x \right) \right) }{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}+\lim\limits_{h\to0}\frac{g \left( x+h \right) -g \left( x \right) }{h}=f' \left( x \right) + g' \left( x \right)

 

\left( f \left( x \right) - g \left( x \right) \right) '=\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -g \left( x+h \right) - \left( f \left( x \right) -g \left( x \right) \right) }{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}-\lim\limits_{h\to0}\frac{g \left( x+h \right) -g \left( x \right) }{h}=f' \left( x \right) - g' \left( x \right)

 

3.Pochodna Iloczynu:

\left( f \left( x \right) \cdot g \left( x \right) \right) '=\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) g \left( x+h \right) -f \left( x \right) g \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) g \left( x+h \right) -f \left( x \right) g \left( x \right) +f \left( x \right) g \left( x+h \right) -f \left( x \right) g \left( x+h \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x \right) \left( g \left( x+h \right) -g \left( x \right) \right) +g \left( x+h \right) \left( f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\\= f \left( x \right) \cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{g \left( x+h \right) -g \left( x \right) }{h}+g \left( x \right) \cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}= f \left( x \right) \cdot g' \left( x \right) +f' \left( x \right) \cdot g \left( x \right)

 

4. Pochodna Ilorazu:

\left( \frac{f \left( x \right) }{g \left( x \right) } \right) '=\lim\limits_{h\to0}\frac{\frac{f \left( x+h \right) }{g \left( x+h \right) }-\frac{f \left( x \right) }{g \left( x \right) }}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) g \left( x \right) -f \left( x \right) g \left( x+h \right) }{h\cdot g \left( x \right) g \left( x+h \right) }=\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) g \left( x \right) -f \left( x \right) g \left( x+h \right) +f \left( x \right) g \left( x \right) -f \left( x \right) g \left( x \right) }{h\cdot g \left( x \right) g \left( x \right) }=\\=\lim\limits_{h\to0}\frac{g \left( x \right) \left( f \left( x+h \right) -f \left( x \right) \right) -f \left( x \right) \left( g \left( x+h \right) -g \left( x \right) \right) }{h\cdot \left( g \left( x \right) \right) ^2}= \frac{g \left( x \right) }{ \left( g \left( x \right) \right) ^2}\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}-\frac{f \left( x \right) }{ \left( g \left( x \right) \right) ^2}\lim\limits_{h\to0}\frac{g \left( x+h \right) -g \left( x \right) }{h}= \frac{f' \left( x \right) g \left( x \right) -f \left( x \right) g' \left( x \right) }{ \left( g \left( x \right) ^2 \right) }

gdy   g(x)\neq 0

 

5. Pochodna funkcji złożonej:

Jeśli y=f \left( g \left( x \right) \right) ; u=g \left( x \right) to:

 

\left( f \left( g \left( x \right) \right) \right) '=\frac{d}{dx} f \left( g \left( x \right) \right) =\frac{dy}{dx}= \frac{dy}{du}\frac{du}{dx}= \lim_{h\to 0} \frac{f \left( g \left( x+h \right) -f \left( g \left( x \right) }{h} \frac{g \left( x+h \right) -g \left( x \right) }{h} =f' \left( g \left( x \right) \right) \cdot g' \left( x \right)

 

6. Pochodna funkcji odwrotnej:

f^{-1}(y)=\(f'(x)\)^{-1}=\frac{1}{f'(x)}  gdy f'(x)\neq 0

 

7. Pochodna odwrotności funkcji:

Analogicznie jak w przypadku pochodnej ilorazu, za f(x) przyjmujemy 1, wtedy:

\left( \frac{1}{g \left( x \right) } \right) '= \frac{-g'(x)}{g^2(x)}

gdy   g(x)\neq 0

 

Wzory podstawowych punkcji:

 

1. Pochodna z funkcji stałej f(x)=a

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{a-a}{h}=0

 

2.Pochodna z funkcji afinicznej (czasem mylnie nazywanej liniową) y=ax+b

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{a \left( x+h \right) +b- \left( ax+b \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{ax+ah+b-ax-b}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{ah}{h}=a

 

Można także użyć wzoru na pochodną sumy f(x)=ax g(x)=b

 

3.Pochodna funkcji potęgowej \bl{y=x^a}

f' \left( x \right) = \left( x^a \right) '= \left( e^{\ln {x^a}} \right) '= \left( e^{a\ln {x}} \right) '=e^{a\ln {x}}\cdot \left( a\ln {x} \right) '= e^{\ln {x^a}}\cdot a\frac{1}{x}=x^a\cdot a\frac{1}{x}=a\frac{x^a}{x}=a\cdot x^{a-1}

 

4. Pochodna wielomianu

Dzielimy wielomian na jednomiany (sumę funkcji potęgowych) i do każdej stosujemy powyższy wzór.

 

5. Pochodna z funkcji \bl{f(x)=\sqrt{x}}

 

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{\sqrt{x+h}-\sqrt{x}}{h}\cdot\frac{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}= \lim\limits_{h\to0}\frac{x+h-x}{h \left( \sqrt{x+h}+\sqrt{x} \right) }=\lim\limits_{h\to0}\frac{1}{\sqrt{x+h}+\sqrt{x}}=\frac{1}{2\sqrt{x}}

 

Można także użyć wzoru na pochodną funkcji potęgowej f(x)=\sqrt{x}=x^{\frac{1}{2}}

 

6. Pochodna z funkcji \bl{f(x)=\frac{a}{x}}

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{\frac{a}{x+h}-\frac{a}{x}}{h}= f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{ax-a \left( x+h \right) }{h\cdot x \left( x+h \right) }= \lim\limits_{h\to0}\frac{-a}{x \left( x+h \right) }=-\frac{a}{x^2}

 

7. Pochodna z funkcji wykładniczej \bl{f(x)=a^x}

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{a^{x+h}-a^x}{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{a^x \left( a^h-1 \right) }{h}=a^x\lim\limits_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}

 

Teraz zastosować należy podstawienie:

a^h-1=z

skoro h\to0 to oczywiście  a^h\to1\,\Rightarrow\,z\to0

a^h=z+1\,\Leftrightarrow\,h=\log _a \left( z+1 \right)

 

A dalej liczymy tak:

f' \left( x \right) =a^x\lim\limits_{h\to0}\frac{a^h-1}{h}=a^x\lim\limits_{z\to0}\frac{z}{\log _a \left( z+1 \right) }= a^x\lim\limits_{z\to0}\frac{1}{\frac{1}{z}\log _a \left( z+1 \right) }=a^x\lim\limits_{z\to0}\frac{1}{\log _a \left( 1+z \right) ^{\frac{1}{z}}}= a^x\cdot\frac{1}{\log _a \left( \lim\limits_{z\to0} \left( 1+z \right) ^{\frac{1}{z}} \right) }=a^x\cdot\frac{1}{\log _ae}=a^x\ln {a}

 

Jako szczególny przypadek funkcji wykładniczej - niezwykle ważna funkcja: f(x)=e^x

\re{f' \left( x \right) =e^x\ln {e}=e^x}

 

8. Pochodna funkcji logarytmicznej \bl{f \left( x \right) =\log _ax,\;\;a>0,\,a\neq1,\,x>0}

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{\log _a \left( x+h \right) -\log _ax}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{1}{h}\log _a \left( \frac{x+h}{x} \right) = {\lim\limits_{h\to0}\log _a \left( 1+\frac{h}{x} \right) ^{\frac{1}{h}}}=\log _a \left( \lim\limits_{h\to0} \left( 1+\frac{h}{x} \right) ^{\frac{1}{h}} \right) = \log _a \left( \lim\limits_{h\to0} \left( \left( 1+\frac{h}{x} \right) ^{\frac{x}{h}} \right) ^{\frac{1}{x}} \right) =\log _ae^{\frac{1}{x}}=\frac{1}{x}\log _ae=\frac{1}{x\ln {a}}

 

Jaki szczególny przypadek funkcji logarytmicznej f \left( x \right) =\ln {x},\;\;x>0

\re{f' \left( x \right) =\frac{1}{x\ln {e}}=\frac{1}{x}}

 

9. Pochodne funkcji trygonometrycznych:

Sinusa f(x)= sin(x)

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{\sin { \left( x+h \right) }-\sin {x}}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{2\sin { \left( \frac{x+h-x}{2} \right) }\cos { \left( \frac{x+h+x}{2} \right) }}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{\sin { \left( \frac{h}{2} \right) }\cos { \left( x+\frac{h}{2} \right) }}{\frac{h}{2}}= \cos {x}\cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{\sin { \left( \frac{h}{2} \right) }}{\frac{h}{2}}=\cos {x}

 

Cosinusa f(x)= cos(x)

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{\cos { \left( x+h \right) }-\cos {x}}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{-2\sin { \left( \frac{x+h+x}{2} \right) }\sin { \left( \frac{x+h-x}{2} \right) }}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{-\sin { \left( \frac{h}{2} \right) }\sin { \left( x+\frac{h}{2} \right) }}{\frac{h}{2}}= -\sin {x}\cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{\sin { \left( \frac{h}{2} \right) }}{\frac{h}{2}}=-\sin {x}

 

Tangensa \re{f \left( x \right) =\tan {x},\;\;x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi,\:k\in C}

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{\tan { \left( x+h \right) }-\tan {x}}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{\frac{\sin { \left( x+h-x \right) }}{\cos { \left( x+h \right) }\cos {x}}}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{\sin {h}}{h\cos { \left( x+h \right) }\cos {x}}=\frac{1}{\cos ^2{x}}\cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{\sin {h}}{h}=\frac{1}{\cos ^2{x}}

 

Cotangensa \re{f \left( x \right) =\cot {x},\;\;x\neq k\pi,\,k\in C}

f' \left( x \right) =\lim\limits_{h\to0}\frac{f \left( x+h \right) -f \left( x \right) }{h}=\lim\limits_{h\to0}\frac{\cot { \left( x+h \right) }-\cot {x}}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{\frac{\sin { \left( x- \left( x+h \right) \right) }}{\sin { \left( x+h \right) }\sin {x}}}{h}= \lim\limits_{h\to0}\frac{-\sin {h}}{h\sin { \left( x+h \right) }\sin {x}}=-\frac{1}{\sin ^2{x}}\cdot\lim\limits_{h\to0}\frac{\sin {h}}{h}=-\frac{1}{\sin ^2{x}}

 

10. Pochodne funkcji cyklometrycznych (bez wyprowadzania)

Arkus sinus f(x)=arcsin(x)

(arcsin(x))'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}

 

Arkus cosinus f(x)=arccos(x)

(arccos(x))'=\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}

 

Arkus tangens f(x)=arctan(x)

(arctan(x))'=\frac{1}{1+x^2}

 

Arkus cotangens f(x)=arccot(x)

(arccot(x))'=\frac{-1}{1+x^2}


 • 6


#96673 Monotoniczność i ekstremum lokalne

Napisane przez bb314 w 08.02.2012 - 21:17

\bl f(x)=x^3\cdot(x-2)^4


\bl f'(x)\ =\(x^3\)'\cdot(x-2)^4+x^3\cdot\((x-2)^4\)'=3x^2\cdot(x-2)^4+x^3\cdot 4(x-2)^3=(x-2)^3\(3x^2\cdot(x-2)+4x^3\)=
=(x-2)^3(3x^3-6x^2+4x^3)=\ \bl (x-2)^3(7x^3-6x^2)

\bl f''(x)\ =\(f'(x)\)'=\((x-2)^3\)'\cdot(7x^3-6x^2)+(x-2)^3\cdot\((7x^3-6x^2)\)'=
=3(x-2)^2\cdot(7x^3-6x^2)+(x-2)^3\cdot(3\cdot 7x^2-2\cdot 6x)=
=3(x-2)^2\(7x^3-6x^2+(x-2)(7x^2-4x)\)=3(x-2)^2(7x^3-6x^2+7x^3-4x^2-14x^2+8x)=
=3(x-2)^2(14x^3-24x^2+8x)=3(x-2)^2\cdot 2x(7x^2-12x+4)=\ \bl 6x(x-2)^2(7x^2-12x+4)\ \ \ \ :shifty:
 • 5


#73309 Silnie, słabnie, pierwsznia

Napisane przez Oluunka w 20.10.2010 - 14:55

Silnie


Silnią
nazywamy iloczyn kolejnych liczb naturalnych nieprzekraczających n

n!=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \, ... \, \cdot n

np. 5!=1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5


Podwójną silnią nazywamy iloczyn kolejnych liczb naturalnych nieprzekraczających n o tej samej parzystości co n

 • Jeśli n jest liczbą parzystą:

n!!=2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot\, ... \, \cdot n

 • Jeśli n jest liczbą nieparzystą:

n!!=1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \, ... \, \cdot nSupersilnią
nazywamy iloczyn silni kolejnych liczb naturalnych nieprzekraczających n

n$=1! \cdot 2! \cdot 3! \cdot \, .... \, \cdot n!Słabnie


Słabnią
nazywamy sumę kolejnych liczb naturalnych nieprzekraczających n

n?=1+2+3+ \, ... \, + n

! n?=\frac {(1+n)n}{2}Podwójną słabnią
nazywamy sumę kolejnych liczb naturalnych nieprzekraczających n o tej samej parzystości co n

 • Jeśli n jest liczbą parzystą:

n??=2+4+6+ \, ... \, +n

 • Jeśli n jest liczbą nieparzystą:

n??=1+3+5+ \, ... \, +nSupersłabnią
nazywamy sumę słabni kolejnych liczb naturalnych nieprzekraczających n

nÂŁ = 1?+2?+3?+ \, ... \, +n?Pierwsznia


Pierwsznią nazywamy iloczyn kolejnych liczb pierwszych nieprzekraczających n. Określana jest tylko dla liczb pierwszych.

n#=2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \,...\,\cdot n


 • 5


#122665 Całka 1/cos(x)

Napisane przez Jarekzulus w 10.07.2015 - 21:02

\int\frac{1}{cos(x)}

Podstawienie trygonometryczne (tangens połowy kąta)

t=tan\(\frac{x}{2}\)

cos(x)=\frac{1-t^2}{1+t^2}

dx=\frac{2}{1+t^2}dt

\int\frac{1}{cos(x)}=\frac{1+t^2}{1-t^2}\cdot \frac{2}{1+t^2}dt =2\int\frac{dt}{1-t^2}=2\int\frac{dt}{(1-t)(1+t)}

Rozkłada na ułamki proste

\int\frac{dt}{(1-t)(1+t)}=\int\frac{A}{(1-t)}+\frac{B}{(1+t)}dt Wychodzi A=\frac{1}{2} B=\frac{1}{2}

2\(\frac{1}{2}\cdot \int\frac{dt}{(1-t)}+\frac{1}{2}\cdot \int \frac{dt}{(1+t)}\)=-ln|1-t|+ln|1+t|+C=ln|1+t|-ln|1-t|+C=ln\|\frac{1+t}{1-t}\|+C=ln\|\frac{1+tan\(\frac{x}{2}\)}{1-tan\(\frac{x}{2}\)}\|+C

Dla

\int \frac{dx}{cos^3(x)} można tak samo

\int \frac{(1+t^2)^3}{(1-t^2)^3}\cdot \frac{2}{1+t^2}dt=2\int\frac{1+2t^2+t^4}{1-3t^2+3t^4-t^6}dt

Rozkład na ułamki proste

\frac{1+2t^2+t^4}{1-3t^2+3t^4-t^6}=\frac{\frac{1}{4}}{1+t}-\frac{\frac{1}{4}}{(1+t)^2}+\frac{\frac{1}{2}}{(1+t)^3}-\frac{\frac{1}{4}}{t-1}-\frac{\frac{1}{4}}{(t-1)^2}-\frac{\frac{1}{2}}{(1-t)^3}
 

 

popatrz na

http://matma4u.pl/to...niewymiernej-2/


 • 5


#122663 Całka 1/cos(x)

Napisane przez Jarekzulus w 09.07.2015 - 23:49

\int{\frac{ \mbox{d}x }{\cos{x}}}= \int{ \frac{\cos{x}}{\cos^{2}{x}} \mbox{d}x } =\int{ \frac{\cos{x}}{1-\sin^{2}{x}} \mbox{d}x }=\frac{1}{2}\int{ \frac{\cos{x}\left( 1+\sin{x}+1-\sin{x}\right) }{\left( 1-\sin{x}\right)\left( 1+\sin{x}\right) } \mbox{d}x } =\frac{1}{2}\left( \int{ \frac{\cos{x}}{1-\sin{x}} \mbox{d}x }+\int{ \frac{\cos{x}}{1+\sin{x}} \mbox{d}x } \right)\\ = \frac{1}{2}\ln{\left| \frac{1+\sin{x}}{1-\sin{x}} \right| }+C= \ln{\left| \frac{1+\sin{x}}{\cos{x}} \right| } +C

 

albo

 

\int{ \frac{ \mbox{d}x }{\cos{x}} }=\int{ \frac{ \mbox{d}x }{\sin{\left( \frac{\pi}{2}-x \right) }} }=\int{ \frac{ \mbox{d}x }{2\sin{\left( \frac{\pi}{4}-\frac{x}{2} \right) }\cos{\left( \frac{\pi}{4}-\frac{x}{2} \right)}} } =\int{ \frac{ \mbox{d}x }{2\tan{\left( \frac{\pi}{4}-\frac{x}{2} \right)}\cos^{2}{\left( \frac{\pi}{4}-\frac{x}{2} \right) }} }\\ t=\tan{\left( \frac{\pi}{4}- \frac{x}{2} \right) } \\\mbox{d}t=-\frac{1}{2} \cdot \frac{ \mbox{d}x }{\cos^{2}{\left( \frac{\pi}{2}- \frac{x}{2} \right) }} \\-\int{ \frac{ \mbox{d}t}{t} }=-\ln{\left| t\right| }+C \int{ \frac{ \mbox{d}x }{\cos{x}} }=-\ln{\left| \tan{\left( \frac{\pi}{4}- \frac{x}{2} \right) }\right| }+C

 

albo

 

\int \frac{dx}{cos(x)}=\int \frac{1}{cos(x)}\cdot 1=\int \frac{dx}{cos(x)}\cdot \frac{ \frac{1}{cos(x)}+tg(x)}{ \frac{1}{cos(x)}+tg(x)}=\int \frac{ \frac{1}{cos^2(x)}+\frac{1}{cos(x)}\cdot tg(x)}{\frac{1}{cos(x)}+tg(x)}dx

 

t=\frac{1}{cos(x)}+tg(x)    więc   dt=\frac{sin(x)}{cos^2(x)}+\frac{1}{cos^2(x)}dx            czyli               dt=tg(x)\cdot \frac{1}{cos(x)}+\frac{1}{cos^2(x)}dx

 

Mamy więc

 

\int \frac{dx}{cos(x)}=\int\frac{dt}{t}=ln|t|+C=ln|\frac{1}{cos(x)}+tg(x)|+C

 

 

można jeszcze stosując podstawienie trygonometryczne z tangensem kąta połówkowego. :)

 

 


 • 5


#122662 Całka 1/cos(x)

Napisane przez Jarekzulus w 09.07.2015 - 23:03

sec(x)=\frac{1}{cos(x)}

 

\int \:\sec ^n\left(x\right)dx=\frac{\sec ^{n-1}\left(x\right)\sin \left(x\right)}{n-1}+\frac{n-2}{n-1}\int \sec ^{n-2}\left(x\right)dx

 

więc

 

\int \sec ^3\left(x\right)dx=\frac{\sec ^2\left(x\right)\sin \left(x\right)}{2}+\frac{1}{2}\int \sec \left(x\right)dx

 

\int \sec \left(x\right)dx=\int\frac{1}{cos(x)}=\ln \left(\frac{1}{\cos \left(x\right)}+\tan \left(x\right)\right)+C

 

Reasumując

 

=\frac{\sec ^2\left(x\right)\sin \left(x\right)}{2}+\frac{1}{2}\ln \left(\frac{1}{\cos \left(x\right)}+\tan \left(x\right)\right)+C=\frac{\sin \left(x\right)}{2 cos^2(x)}+\frac{1}{2}\ln \left(\frac{1}{\cos \left(x\right)}+\tan \left(x\right)\right)+C=\frac{tg(x)}{2cos(x)}+\frac{1}{2}\ln \left(\frac{1}{\cos \left(x\right)}+\tan \left(x\right)\right)+C

 

Ewentualnie pozostaje policzenie dokładnie

 

\int\frac{1}{cos(x)}=\ln \left(\frac{1}{\cos \left(x\right)}+\tan \left(x\right)\right)+C


 • 5


#121868 Różne sposoby parametryzacji koła i elipsy dla całki podwójnej

Napisane przez Jarekzulus w 16.05.2015 - 07:41

W zależności od funkcji podcałkowej przydają się różne sposoby parametryzacji

 

pre_1431624447__okregi.jpg

Niebieski

Kartezjańskie

\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)dydx

 

Biegunowe

x=r\cdot cos(\alpha)\\ y=r\cdot sin(\alpha)\\ r\in [0,1]\\ \alpha\in [0,2\pi)\\ \int_{0}^{1}\int_{0}^{2\pi}f(x(r,\alpha),y(r,\alpha))\cdot r d\alpha dr

 

 

Czerwony

Kartezjańskie

\int_{0}^{2}\int_{-\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)dydx

 

Biegunowe (przesunięte)

{x=1+r\cdot cos(\alpha)\\y=r\cdot sin(\alpha)\\ \alpha \in [0,2\pi) \\ r\in [0,1]\\ \int_{0}^{1}\int_{0}^{2\pi}f\(x(r,\alpha),y(r,\alpha)\)\,r d\alpha dr

albo (nieprzesunięte)

{x=r\cdot cos(\alpha)\\y=r\cdot sin(\alpha)\\ \alpha \in [-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}] \\ r\in [0,2cos(\alpha)]\\ \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_{0}^{2cos(\alpha)}f\(x(r,\alpha),y(r,\alpha)\)\,r dr d\alpha

 

 

Zielony

Kartezjańskie

\int_{1}^{3}  \int_{-\sqrt{4x-x^2-3}+3}^{\sqrt{4x-x^2-3}+3}   f(x,y) dy dx

 

Biegunowe(przesunięte)

{x=2+r\cdot cos(\alpha)\\y=3+r\cdot sin(\alpha)\\ \alpha \in [0,2\pi)\\ r\in [0,1]\\ \int_{0}^{1}\int_{0}^{2\pi}f\(x(r,\alpha),y(r,\alpha)\)\,r d\alpha dr

albo (wzór ogólny wyprowadziła @bb314)

\{(x-m)^2+(y-n)^2=R^2\\R<m\gr\Rightarrow\{\ x=r\cos\varphi\ \ \ \ \ y=r\sin\varphi\\\ \\\int_{arctg\frac{m n - R sqrt{m^2+n^2-R^2}}{m^2-R^2}}^{arctg\frac{m n + R sqrt{m^2+n^2-R^2}}{m^2-R^2}}  \int_{\ \ m \cos\varphi + n \sin\varphi- sqrt{R^2 - (m \sin\varphi - n \cos\varphi)^2}}^{\ \ m \cos\varphi + n \sin\varphi + sqrt{R^2 - (m \sin\varphi - n \cos\varphi)^2}}f\(x(r,\varphi),y(r,\varphi)\)\,rdrd\varphi

 

 

Żółty

Kartezjańskie

\int_{-1}^{3}  \int_{-\sqrt{2x-x^2+3}+1}^{\sqrt{2x-x^2+3}+1}   f(x,y) dy dx

 

Biegunowe (przesunięte)

{x=1+r\cdot cos(\alpha)\\y=1+r\cdot sin(\alpha)\\ \alpha \in [0,2\pi)\\ r\in [0,2]\\ \int_{0}^{2}\int_{0}^{2\pi}f\(x(r,\alpha),y(r,\alpha)\)\,r d\alpha dr

albo (nieprzesunięte)

x=r\cos\alpha\\ y=r\sin\alpha\\ \alpha\in[0,2\pi)\\ r\in\[0,cos\alpha+\sin\alpha+\sqrt{4-(\cos\alpha-\sin\alpha)^2}\]\\ \int_0^{2\p}\int_0^{\, \cos\alpha+\sin\alpha+\sqrt{4-(\cos\alpha-\sin\alpha)^2}}f\(x(r,\alpha),y(r,\alpha)\)\,r \,dr\, d\alpha


 • 5


#112221 Całka funkcji niewymiernej

Napisane przez Jarekzulus w 18.12.2013 - 02:17

Wyprowadzenie 2 całki (tu jest a zamiast b i nie a^2 tylko a, ale to niczego nie zmienia bo to przecież liczba)

 

\int \sqrt{a+x^2}dx

 

\fbox{\int \sqrt{a+x^2}dx=\int \frac{a+x^2}{\sqrt{a+x^2}}dx=\int \frac{a\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}+ \int \frac{x^2\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}}

 

 

Pierwsza z całek:

 

\int \frac{a\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}=a\int \frac{dx}{\sqrt{a+x^2}}

 

Podstawienie:

x+\sqrt{x^2+a}=t

 

\sqrt{x^2+a}=t-x                do kwadratu

 

x^2+a = t^2-2xt+x^2              czyli:

 

x=\frac{t^2-a}{2t}=\frac{1}{2}\(t-\frac{a}{t}\)

 

dx=\frac{1}{2}\(1+\frac{a}{t^2}\)dt

 

\sqrt{x^2+a}=t-x      więc    \sqrt{x^2+a}=t-\frac{t^2-a}{2t}=\frac{t^2+a}{2t}          zatem Pierwsza całka wyniesie:

 

a\int \frac{dx}{\sqrt{a+x^2}}=a \int \frac{\frac{1}{2}\(1+\frac{a}{t^2}\)dt}{\frac{t^2+a}{2t}}=\frac{1}{2}\cdot a \int \frac{t^2+a}{t^2} \cdot \frac{2t}{t^2+a}dt=\frac{a}{2}\int \frac{2t}{t^2}dt=a\int \frac{dt}{t}=a\ln|t|+C=a\ln|x+\sqrt{x^2+a}|+C

 

\re\fbox{a\int \frac{dx}{\sqrt{a+x^2}}=a\cdot \ln|x+\sqrt{x^2+a}|+C}

 

Druga z całek:

 

\int \frac{x^2\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}=\int x\cdot \frac{x\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}

 

Przez części:

 

f(x)=x         g'(x)=\frac{x\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}

f'(x)=1          g(x)=\sqrt{a+x^2}       ponieważ:       \int \frac{x\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}=\frac{1}{2}\int \frac{2x\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}=2\cdot \frac{1}{2}\int \frac{2x\cdot dx}{2\sqrt{a+x^2}}=\sqrt{a+x^2}+C       \bl\fbox{\int \frac{h'(x)dx}{2\sqrt{h(x)}}=\sqrt{h(x)}+C

 

\int x\cdot \frac{x\cdot dx}{\sqrt{a+x^2}}=x\cdot \sqrt{a+x^2}-\int \sqrt{a+x^2}dx

 

Czyli:

 

\int \sqrt{a+x^2}dx=a\cdot \ln|x+\sqrt{x^2+a}|+x\cdot \sqrt{a+x^2}-\int \sqrt{a+x^2}dx                     więc:

 

2\cdot \int \sqrt{a+x^2}dx=a\cdot \ln|x+\sqrt{x^2+a}|+x\cdot \sqrt{a+x^2}

 

\re\fbox{\int \sqrt{a+x^2}dx=\frac{1}{2}\cdot a\cdot \ln|x+\sqrt{x^2+a}|+\frac{1}{2}\cdot x\cdot \sqrt{a+x^2} + C}

 


 • 5


#116408 Pochodne - wiadomości podstawowe (2)

Napisane przez Jarekzulus w 22.08.2014 - 16:21

Zacznę może do twierdzenia - roboczo oznaczmy tw. \(\triangle\) (Twierdzenie o pochodnej funkcji odwrotnej)

 

Jeśli funkcja f(x) posiada funkcję odwrotną f^{-1}(x), oraz w pewnym punkcie x_0 posiada skończoną pochodną, różną od zera \(f '(x_0) - istnieje i f'(x_0)\neq 0 \), to wtedy w odpowiadającym punktowi x_0 punktowi y_0 istnieje pochodna funkcji odwrotnej \(f'(x)\)' i jej wartość w punkcie y_0 równa się \frac{1}{f'(x_0)}

 

Dla rozjaśnienia może wykonajmy kilka konkretnych przykładów (poprzednio niewyprowadzanych) - patrz http://matma4u.pl/to...i-podstawowe-1/ punkt 10.

 

Przykład 1.

f(x)=arctan(x)

 

- funkcja do niej odwrotna istnieje i ma postać f^{-1}(x)=tg(x)

 

- pochodna tej funkcji (pochodna funkcji odwrotnej) ma postać \(f^{-1}\)'(x)=\frac{1}{cos^2(x)}

 

I teraz zgodnie z twierdzeniem \(\triangle\)  wartość pochodnej z funkcji odwrotnej w punkcie y_0 równa jest odwrotności wartości pochodnej z funkcji w punkcie x_0 czyli:

 

 \(f^{-1}\)'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}

 

Czyli  \frac{1}{cos^2(y_0)}=\frac{1}{f'(x_0)}

 

Teraz mnożymy na krzyż i przekształcamy

 

f'(x_0)=cos^2(y_0)=\frac{1}{\frac{1}{cos^2(y_0)}}

 

Teraz wykorzystując jednostkę trygonometryczną \(sin^2(k)+cos^2(k)=1\) mamy

 

f'(x_0)=cos^2(y_0)=\frac{1}{\frac{sin^2(y_0)+ cos^2(y_0)}{cos^2(y_0)}} = \frac{1}{\frac{sin^2(y_0)}{cos^2(y_0)}+ \frac{cos^2(y_0)}{cos^2(y_0)}} = \frac{1}{tg^2(y_0)+1}

 

Ale przecież y_0=f(x)=arctan(x_0) a zatem

 

tg(y_0)=tg(arctan(x_0))=x_0   (złożenie funkcji i funkcji odwrotnej w danym punkcje daje nam ten punkt)

 

Bacząc na ten fakt mamy f'(x_0)=\frac{1}{tg^2(y_0)+1}=\frac{1}{x^2_0+1}

 

Równość ta jest prawdziwa dla każdego x_0 należącego do dziedziny, zatem

 

\(arctan(x)\)'=\frac{1}{x^2+1}

 

Podobne rozważania można poczynić w stosunku do pozostałych funkcji cyklometrycznych a właściwie do każdej funkcji posiadającej funkcję odwrotną.

 

np. f(x)=10^x

 

Funkcja ta posiada funkcję odwrotną i ma ona postać f^{-1}(x)=\log_{10}(x) (krótko \log (x))

 

Teraz może weźmy konkretny np. x_0=3. Wiemy z http://matma4u.pl/to...i-podstawowe-1/ punkt 7, że f'(x)=10^x\cdot \ln(10), a dla x_0 mamy f'(3)=10^3\cdot \ln(10)=1000\cdot \ln(10)

 

Odpowiadający punktowi x_0 punkt y_0 ma wartość 1000

 

i teraz pochodna funkcji odwrotnej

 

\(f^{-1}\)'(x)=(\log (x))'=\frac{1}{x\cdot \ln(10)} istnieje a jej wartość w punkcie y_0 wynosi

 

\(f^{-1}\)'(y_0)=(\log (1000))'=\frac{1}{1000\cdot \ln(10)}

 

Jest ona równa \frac{1}{f'(x_0)}=\frac{1}{1000\cdot ln(10)}

 

Czyli lewa strona równa jest prawej.

--------------------------

 

DOWÓD twierdzenia \(\triangle\)

 

Dowód przeprowadzę w oparciu o interpretację geometryczną pochodnej funkcji w punkcie.

 

 

pre_1408720084__pochodnaod1.jpg

Wartość pochodnej funkcji w punkcie jest to tangens nachylenia stycznej do wykresu funkcji w tym punkcie - co chyba było omówione w poście http://matma4u.pl/to...i-podstawowe-1/ (a jeśli nie no to cóż ;-) wynika z interpretacji ilorazu różnicowego) co zresztą odzwierciedla obrazek powyżej.

 

Czyli f'(x)=\tan (\alpha)=\frac{d y}{d x}

 

Teraz uwaga: Wykres funkcji odwrotnej do f^{-1}(x) można przedstawić na tym samym wykresie , ale należny pamiętać, że czyta się go „na odwrót” – tzn. jakby argumentom y przyporządkowujemy wartości x (a więc przyrostem argumentów funkcji odwrotnej jest dy a przyrostem odpowiadających jej wartości jest dx. Czyli kąt \beta odpowiadający kątowi nachylenia stycznej do funkcji odwrotnej miałby miarę jak na rysunku poniżej

 

pre_1408720129__pochodnaod2.jpg

Wartość pochodnej funkcji odwrotnej w punkcie y_0 jest równa (f^{-1})'(y_0)=\tan (\beta)=\frac{dx}{dy} więc wartość pochodnej z funkcji i wartość pochodnej jej funkcji odwrotnej to tangensy kątów w tym samym trójkącie prostokątnym.

 

Wykorzystując zależność tan(\alpha)\cdot tan(\beta)=1 mamy tan(\beta)=\frac{1}{tan(\alpha)} co oznacza, że

 

tan(\beta)=(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}=\frac{1}{tan(\alpha)}

 

czyli \fbox{\bl{(f^{-1})'(y_0)=\frac{1}{f'(x_0)}}} co należało dowieść


 • 5