Skocz do zawartości

 •  
 • Mini kompendium
 • MimeTeX
 • Regulamin

Pokaż/Ukryj Działy matematyczne Działy matematyczne

  Forum Podsumowanie Ostatni post
Matematyka - forum matematyczne

Algebra


 1. Równania i nierówności, procenty,
 2. Teoria liczb,
 3. Liczby zespolone,
 4. Algebra liniowa,
 5. Algebra abstrakcyjna

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: równanie z niewiadomą, układ równań algebraicznych, równania stopnia pierwszego (liniowe), równania stopnia drugiego (kwadratowe), równania stopnia trzeciego i czwartego, równania stopnia n-tego, metoda wyznaczników i podstawiania, funkcja liniowa, funkcja kwadratowa, funkcja wymierna, funkcja potęgowa, wykładnicza, logarytmiczna, funkcje trygonometryczne, największy wspólny dzielnik NWD, najmniejsza wspólna wielokrotność NWW, podzielność liczb i rozkład na czynniki, twierdzenie Fermata, liczby pierwsze, bliźniacze, złożone, algorytm Euklidesa, płaszczyzna zespolona, działania na liczbach zespolonych, moduł i argument liczby zespolonej, postać algebraiczna i trygonometryczna, liczba sprzężona, wzór de Moivre'a, macierz: kwadratowa, diagonalna, jednostkowa, zerowa, symetryczna, odwrotna, transponowana, dodawanie i mnożenie macierzy , iloczyn tensorowy (w sensie Kroneckera), iloczyn Cauchy'ego, wyznacznik macierzy, metoda Sarrusa, rozwinięcie Laplace’a, minor, osobliwość, nieosobliwość, rząd macierzy, wzory Cramera, twierdzenie Kroneckera-Capellego, metoda eliminacji Gaussa-Jordana.

 • 10476 tematów
 • 21928 odpowiedzi
Liczby pierwsze
Matematyka - forum matematyczne

Analiza matematyczna


 1. Funkcje,
 2. Ciągi wektorowe i liczbowe, szeregi,
 3. Rachunek różniczkowy,
 4. Rachunek całkowy,
 5. Rachunek wektorowy,
 6. Analiza wyższa

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: wykres funkcji, miejsca zerowe, funkcje rosnące, malejące i okresowe, różnowartościowość funkcji, funkcja odwrotna do danej, przesunięcia i przekształcenia symetryczne wykresów funkcji, funkcja liniowa: funkcja liniowa jednej zmiennej i jej wykres, współczynnik kątowy prostej, funkcja kwadratowa: ogólna postać trójmianu kwadratowego, postać kanoniczna, pierwiastek trójmianu, rozkład na czynniki, wzory Viete'a, własności ciągu arytmetycznego i geometrycznego, wyraz ogólny i suma wyrazów ciągu, zbieżność ciągu, rozwinięcie dziesiętne okresowe, dowodzenie twierdzeń za pomocą indukcji matematycznej, monotoniczność ciągu arytmetycznego i geometrycznego, szeregi, zbieżność i rozbieżność szeregów, granica i ciągłoś, granica niewłaściwa funkcji, iloraz różnicowy, definicja Heinego, definicja Cauchy'ego, własność Darboux, twierdzenie Weierstrassa, pochodna w punkcie, pochodna cząstkowa, warunek konieczny i wystarczający istnienia ekstremum, minimum i maksimum funkcji, reguła de l'Hospitala, wyrażenia nieoznaczone, asymptoty, wklęsłość i wypukłość, punkt przegięcia, badanie przebiegu zmienności, twierdzenie Lagrange'a, twierdzenie Taylora (o wartości średniej), twierdzenie Rolle'a, twierdzenie Fermata

 • 12696 tematów
 • 25050 odpowiedzi
Granica ciągu o wyrazie ogó...
Matematyka - forum matematyczne

Geometria


 1. Planimetria i przekształcenia geometryczne,
 2. Stereometria,
 3. Geometria analityczna i geometria różniczkowa na płaszczyźnie i w przestrzeni,
 4. Trygonometria płaska

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: odcinek, łamana, półprosta, prosta, koło, okrąg, figury ograniczone, nieograniczone, wpisane i opisane na okręgu, kąty i wielokąty, wektory, iloczyn skalarny, trójkąt, cechy przystawania i podobieństwa trójkątów, związki w trójkącie, czworokąt, kwadrat, prostokąt, romb, deltoid, równoległobok, pole powierzchni, obwód, twierdzenia: Talesa, Pitagorasa, Cevy, aksjomat Euklidesa, przekształcenia izomeryczne, izometria, nieizometryczne, rzut równoległy, prostokątny, jednokładność, wielościany, graniastosłup, ostrosłup, ostrosłup prawidłowy i ścięty, prostopadłościan, sześcian, równoległościan, bryły obrotowe: walec, stożek, stożek ścięty, kula, proste i płaszczyzny w przestrzeni, kąty bryłowe i dwuścienne, pole powierzchni i objętość, twierdzenie Eulera, nierówność opisująca koło, równanie okręgu, warunek równoległości i prostopadłości prostych, równanie kierunkowe i ogólne prostej, odległość dwóch punktów, odległość punktu od prostej

 • 9197 tematów
 • 16475 odpowiedzi
Wyznaczanie równania płaszc...
Matematyka - forum matematyczne

Logika i teoria zbiorów


 1. Rachunek zdań, rachunek kwantyfikatorów,
 2. Elementy teorii zbiorów,
 3. Topologia

Przeciwnie, ciągnął Tweedledee, jeżeli tak było, to mogło być; a gdyby tak było, to mogłoby być; ale, że tak nie jest, to nie jest. To jest logika. / Lewis Carroll - Alicja w Krainie Czarów /

 • 735 tematów
 • 1112 odpowiedzi
Podzbior zbioru liczb natur...
Matematyka - forum matematyczne

Probabilistyka


 1. Kombinatoryka i prawdopodobieństwo,
 2. Statystyka matematyczna

Dział poświęcony takim pojęciom, jak m.in.: elementy kombinatoryki: permutacje, kombinacje, wariacje, n!, symbol Newtona, częstość zdarzenia, prawdopodobieństwo warunkowe, własności prawdopodobieństwa, definicja klasyczna, aksjomatyczna prawdopodobieństwa, niezależność zdarzeń, schemat Bernoulliego, zmienna losowa, zmienna losowa ciągła, zmienna losowa skokowa, rozkład zmiennej losowej, rozkład normalny, rozkład brzegowy,estymator, przedział ufności, centralne twierdzenie graniczne, prawo wielkich liczb, twierdzenie Cochrana, twierdzenie Rao-Blackwella, nierówność Czebyszewa

 • 3975 tematów
 • 5694 odpowiedzi
Hipoteza
Matematyka - forum matematyczne

Mini kompendium


 1. ABC Matematyka,
 2. ABC Fizyka,
 3. Referaty Młodych Matematyków

To minimum wiedzy o matematyce i fizyce: podstawowe wzory, definicje i twierdzenia, tłumaczone w oparciu o przykłady, tablice matematyczno - fizyczne. To również odrobina historii matematyki. Zajrzyj tu jeśli masz mało czasu, a potrzebujesz szybko przypomnieć sobie przerobiony kiedyś materiał.

 • 96 tematów
 • 128 odpowiedzi
Metoda Ostrogradskiego - dowód

Pokaż/Ukryj Nie tylko matematyka Nie tylko matematyka

  Forum Podsumowanie Ostatni post
Matematyka - forum matematyczne

Fizyka


 1. Kinematyka,
 2. Dynamika,
 3. Ruch drgający i fale mechaniczne,
 4. Statyka, hydrostatyka, aerostatyka, właściwości cieplne ciał stałych,
 5. Termodynamika,
 6. Elektrostatyka,
 7. Prąd stały, prąd zmienny, magnetyzm,
 8. Optyka,
 9. Kwanty i fale, fizyka relatywistyczna, fizyka jądrowa,
 10. Pole grawitacyjne,
 11. Astronomia

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki. / Albert Einstein /

 • 2942 tematów
 • 4013 odpowiedzi
Obiegi porównawcze sprężare...
Matematyka - forum matematyczne

Informatyka

Systemy operacyjne, języki programowania, technologie ...

 • 437 tematów
 • 970 odpowiedzi
Pozycjonowanie - słowa kluc...
Matematyka - forum matematyczne

Chemia

Chemia - leczy, żywi, ubiera.

 • 196 tematów
 • 315 odpowiedzi
Bilans elektronowy
Matematyka - forum matematyczne

Ekonomia

Kapitalizm jest oparty na złocie a socjalizm na cynie ... (społecnym) :)

 • 591 tematów
 • 398 odpowiedzi
ekonometria kilka zadań

Pokaż/Ukryj Matematyk - forum matematyczne Matematyk - forum matematyczne

  Forum Podsumowanie Ostatni post
Matematyka - forum matematyczne

Regulamin, FAQ, współpraca, reklama, ogłoszenia i inne

Porządek jest potęgą. / Henri Frédéric Amiel /

 • 6 tematów
 • 3 odpowiedzi
MimeTeX - poradnik użytkownika
Matematyka - forum matematyczne

Matematyczne 'łamanie kołem' na wesoło


 1. Sofizmaty,
 2. Humor,
 3. Zagadki matematyczne,
 4. Z matematyką za pan brat,
 5. Hyde Park

Znasz śmieszne dowcipy o matematyce i matematykach?! Nie zwlekaj i podziel się tą wiedzą z Nami. Chętnie pośmiejemy się razem z Tobą. A może chcesz przekonać się, że jajko jest kwadratowe, a 1+1 daje 3 ?!

 • 704 tematów
 • 2120 odpowiedzi
Zlew dobrej jakości
Matematyka - forum matematyczne

Matura, konkursy, olimpiady, testy

Zadania maturalne, zadania z olimpiad i konkursów matematycznych, testy egzaminacyjne na uczelnie wyższe.

 • 162 tematów
 • 341 odpowiedzi
Matma dla zielonych
Matematyka - forum matematyczne

Wysypisko

Tu "lądują" wszystkie nieregulaminowe tematy. Jeśli w tym miejscu znajduje się Twój temat popraw go i poproś moderatora forum o przeniesienie do odpowiedniej kategorii. Nie rozwiązujemy zadań z Wysypiska

 • 0 tematów
 • 0 odpowiedzi
 • --

Tablica ogłoszeń

 • Wydziały matematyczne w Polsce Wydziały matematyczne w Polsce

  W tym miejscu starałem się zebrać wszystkie informację na temat dostępnych wydziałów matematycznych w Polsce. Może komuś z Was przyda się taka lista. Wszystkie dane posegregowane są alfabetycznie względem nazwy miasta. Zdaję sobie sprawę, że lista jest niepełna.....

 • Prawdopodobieństwo - jak myślimy, że wygląda, a jak jest naprawdę? Prawdopodobieństwo - jak myślimy, że wygląda, a jak jest naprawdę?

  Prawdopodobieństwo to nic innego jak matematyczna szansa na wystąpienie danego zjawiska. Można je przedstawić w postaci procenta, ułamka lub stosunku dwóch liczb. Wyliczenie prawdopodobieństwa też jest proste. W postaci ułamka to ilość wystąpienia danego zjawiska w próbach podzielona na ilość prób, można z tego też wyliczyć szansę procentową, która jest najczęściej stosowana. Stosunek liczy się jako ilość wystąpienia danego zjawiska w próbach na ilość wystąpienia innych zjawisk. ....

matma4u
 
 • 121262 Napisanych postów
 • 27022 Wszystkich użytkowników
 • quatro Najnowszy użytkownik
 • 2213 Najwięcej aktywnych